Skip to main content

Koronawirus: europejska solidarność w praktyce

W całej Unii Europejskiej państwa, regiony i miasta wspierają sąsiadów, pomagając najbardziej potrzebującym. To europejska solidarność w praktyce!

Europejska solidarność w skrócie

Solidarność w Europie

European Solidarity Tracker jest interaktywnym narzędziem do wizualizacji danych dotyczących przykładów solidarności z udziałem państw członkowskich UE i unijnych instytucji.

Wykorzystując ogólnodostępne źródła zgromadzone przez naukowców stowarzyszonych ECFR i zespół Rethink: Europe, narzędzie to dokumentowało gęstą sieć wzajemnej pomocy i współpracy w całej Europie. Pokazuje również kluczową rolę, jaką UE odgrywała w zwalczaniu kryzysu związanego z COVID-19.

Przemysł UE chroni Europejczyków

Europejskie firmy szybko zareagowały na kryzys związany z koronawirusem i wykazały się nadzwyczajną solidarnością, łącząc siły w walce z pandemią i chroniąc zdrowie Europejczyków.

Wiele przedsiębiorstw w Europie przekształciło i zmodernizowało swoje linie produkcyjne, aby sprostać zapotrzebowaniu na środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia medyczne. Destylarnie, firmy odzieżowe i wiele innych branż – wszyscy przedsiębiorcy zgodnie postanowili podporządkować produkcję bieżącym potrzebom i wytwarzać maski, rękawice ochronne, środki odkażające do rąk i respiratory.

Komisja starała się tworzyć odpowiednie warunki dla przemysłu, aby możliwe było przyspieszenie produkcji i przestawienie linii produkcyjnych. Zwróciła się między innymi do europejskich organizacji normalizacyjnych z prośbą o bezpłatne udostępnienie wszystkim zainteresowanym norm produkcji masek i innego sprzętu ochronnego.

Aby przyspieszyć proces zatwierdzania najpotrzebniejszych produktów i pomóc przedsiębiorstwom w dostosowaniu ich linii produkcyjnych, Komisja opublikowała również wytyczne w następujących obszarach: środki ochrony osobistej, środki do odkażania rąk bez spłukiwania i środki do dezynfekcji rąk, a także drukowanie 3D.

26 MAJ 2020
Przemysł UE zwiera szeregi, aby pomóc obywatelom europy
polski
(5.95 KB - HTML)
Pobierz

Informacje zawarte w tym interaktywnym narzędziu opierają się na ogólnodostępnych źródłach. Jest to niewyczerpujący wykaz zawierający liczne przykłady tego, jak przemysł UE szybko reaguje na pandemię koronawirusa. Przedsiębiorcy mogą podzielić się z nami swoimi własnymi doświadczeniami. Prosimy o kontakt pod adresem:comm-spp-grow-defi@ec.europa.eu

Europejska solidarność w leczeniu pacjentów

Austria

Austria przyjęła w swoich szpitalach 11 włoskich pacjentów wymagających intensywnej opieki oraz trzech francuskich pacjentów wymagających leczenia. „Zważywszy na dramatyczną sytuację, ta pomoc jest niewielka, ale ma znaczenie symboliczne i pokazuje, że wspieramy Europę” – oświadczyły władze austriackie.

Belgia

W odpowiedzi na prośbę Słowacji o pomoc w leczeniu chorych na COVID-19 Belgia oddelegowała tam lekarza, dwie pielęgniarki i kierownika zespołu.

Dania

W odpowiedzi na prośbę Słowacji o pomoc w leczeniu chorych na COVID-19 Dania oddelegowała tam zespół medyczny składający się z trzech lekarzy i pięciu pielęgniarzy.

Niemcy

Niemieckie miasta i kraje związkowe opiekowały się pacjentami w ciężkim stanie z Włoch, Francji, Holandii, Belgii i Czech. Udostępniły dla nich miejsca na swoich oddziałach intensywnej terapii.

10 niemieckich krajów związkowych zarezerwowało 85 łóżek na oddziałach intensywnej terapii dla pacjentów z Włoch. 44 włoskich pacjentów już zostało przewiezionych do Niemiec.

Wiosną 2020 r. z Francji przetransportowano do Niemiec 130 pacjentów, a w listopadzie kilkoro kolejnych.

10 niemieckich krajów związkowych zarezerwowało 98 łóżek na oddziałach intensywnej terapii dla pacjentów z Francji. 130 francuskich pacjentów już zostało przewiezionych do Niemiec.

46 pacjentów z Holandii trafiło na leczenie do Niemiec.
Do przewozu pacjentów wymagających intensywnej opieki wykorzystano samoloty i helikoptery niemieckich sił powietrznych. Personel medyczny kliniki uniwersyteckiej w Jenie wspiera klinikę w pobliżu Neapolu, w Kampanii.

23 pacjentów z Liège w Belgii trafiło na leczenie do Niemiec.  
Bawaria zaoferowała 100 miejsc w szpitalach pacjentom z Czech chorym na COVID. 

Grecja

500 współfinansowanych przez UE mobilnych jednostek medycznych umożliwiło testowanie obywateli w ich domach.

Włochy

Zespół ratownictwa medycznego składający się z 10 lekarzy i pielęgniarek z Włoch przygotował się do wyjazdu na misję do Armenii w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Luksemburg

Siedmiu francuskich pacjentów wymagających intensywnej terapii z Miluzy we Francji przewieziono 25 marca drogą lotniczą na leczenie w Luksemburgu. Oprócz nich Luksemburg przyjął również czterech pacjentów z Thionville.

Luksemburscy ratownicy lotniczy przetransportowali kolejnych sześciu pacjentów ze wschodniej Francji, którzy trafili na oddziały intensywnej terapii w Luksemburgu i w Niemczech

Samoloty oraz dwa helikoptery luksemburskiego lotniczego pogotowia ratunkowego zasiliły francuskie pogotowie medyczne. Wykorzystano je do przewozu francuskich pacjentów wymagających intensywnej opieki do niemieckiego Hamburga i Drezna.

Polska

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wysłało zespół 15 lekarzy i ratowników, certyfikowany przez WHO, aby wsparł szpital polowy w Brescii, w Lombardii, jednym z najsilniej dotkniętych epidemią regionów Włoch.

Rumunia

Lekarze i pielęgniarki z Rumunii i Norwegii oddelegowani w ramach europejskiego korpusu medycznego do Bergamo i Mediolanu. Ich zaangażowanie współfinansowane było w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i koordynowane przez unijne Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego

Solidarność europejska w zakresie ochrony pracowników służby zdrowia i obywateli

UE

Od 7 maja 2020 r. Komisja Europejska zaczęła rozprowadzanie 1,5 mln masek do 17 państw członkowskich i Wielkiej Brytanii, aby chronić pracowników służby zdrowia w UE. Była to jak na razie pierwsza partia. Łącznie Komisja zakupiła 10 mln masek za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. W ciągu kolejnych sześciu tygodni maski były przesyłane do potrzebujących ich krajów i regionów – co tydzień 1,5 mln masek. 

Już wcześniej 330 tys. masek ochronnych trafiło do Włoch, Hiszpanii i Chorwacji. Kolejne partie zostały przekazane Litwie (20 tys.), Macedonii Północnej (10 tys.) i Czarnogórze (10 tys.) w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Zapasy sprzętu medycznego są w całości finansowane z budżetu UE. Niemcy i Rumunia były pierwszymi państwami członkowskimi, w których ulokowano zapasy rescEU, a od września są one przechowywane również w Danii, Grecji, na Węgrzech i w Szwecji.

18 czerwca 2020 r. w ramach pilotażowej operacji do Bułgarii dostarczono ponad siedem ton środków ochrony osobistej. Ładunek obejmował ponad 500 tys. masek ochronnych zakupionych przez Bułgarię, przy czym UE pokryła koszty transportu.

7 lipca 2020 r. UE przekazała kolejne 65 tys. masek ze strategicznych zapasów rescEU Chorwacji, Czarnogórze, Macedonii Północnej i Serbii.

W pierwszym tygodniu sierpnia zorganizowano dystrybucję kolejnych partii masek ochronnych do Chorwacji, Czarnogóry i Macedonii Północnej w ramach wspólnych zapasów rescEU. Oprócz 520 tys. masek już dostarczonych z zapasów rescEU, a także pomocy rzeczowej udzielanej krajom potrzebującym za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, w październiku do Czarnogóry i Macedonii Północnej dostarczono ponad 130 tys. medycznych masek ochronnych i fartuchów ochronnych.

Na prośbę Francji przekazaną za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zareagowała Norwegia – w październiku i listopadzie 2020 r. przekazała i dostarczyła dwie partie produktów zawierające 2 mln rękawiczek chirurgicznych.

22 października UE wysłała do Czech pierwszą partię 30 respiratorów ze wspólnych europejskich zapasów sprzętu medycznego rescEU. Prośbę Czech o 150 respiratorów spełniono w stu procentach dzięki temu, że Holandia i Austria przekazały kolejne partie urządzeń.

Dodatkowo w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności koordynowano wysłanie włoskiego zespołu ratownictwa medycznego składającego się z sześciu ekspertów w dziedzinie medycyny do Azerbejdżanu, aby wesprzeć tamtejszą służbę zdrowia w walce z koronawirusem.

W styczniu 2021 r., z rezerwy medycznej rescEU, znajdującej się w Grecji i Niemczech, przekazano Macedonii Północnej 107 tys. masek ochronnych, a Czarnogórze – 78 tys. Macedonia otrzymała również 35 tys. fartuchów ochronnych i 140 tys. kombinezonów, a Czarnogóra 15 tys. fartuchów lekarskich.

W lutym 2021 r., w odpowiedzi na prośbę o pomoc z Mołdawii, Rumunia przesłała 1,5 mln masek chirurgicznych, 100 tys. masek FFP3, 100 tys. kombinezonów ochronnych i 100 tys. rękawic. W lutym 2021 r. do Serbii dostarczono 600 tys. masek ochronnych FFP2 i 650 tys. par rękawic z rezerwy medycznej rescEU, która znajduje się w Grecji.

W ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności odpowiedziano na 25 wniosków w czasie pandemii i przekazano środki ochrony indywidualnej, lekarstwa i zapewniono wsparcie ekspertów w dziedzinie zdrowia.

Łotwa

Łotwa przekazała Estonii 478,5 tys. masek w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
Litwa otrzymała od Estonii 60 tys. masek – również w ramach tego samego mechanizmu.

Austria

Austria przetransportowała 1,5 miliona masek do Włoch.
Austria dostarczyła również do Włoch ponad 3 360 litrów medycznych środków odkażających za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Austria przesłała również za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności rękawice i środki odkażające do Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Mołdawii i Albanii. Macedonia Północna otrzymała namioty i artykuły sanitarne, a Serbia koce, materace i namioty dla migrantów w kraju. Austria przekazała również 181 kontenerów mieszkalnych, które mogą być używane jako tymczasowe schronienie lub punkty obsługi medycznej. Zostaną one oddane do dyspozycji władz greckich na potrzeby obozów migrantów w Grecji. 

Austria wysłała do Czech 15 respiratorów i za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności przekazała również 30 urządzeń do wysokoprzepływowej terapii tlenem.

Czechy

Czechy zaoferowały Włochom 10 tys. kombinezonów ochronnych i kolejne 10 tys. Hiszpanii
Czechy wysłały do Grecji namioty, artykuły sanitarne i artykuły niespożywcze dla uchodźców i migrantów, którzy są zagrożeni koronawirusem, w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. W styczniu 2021 r. Czechy wysłały do Macedonii Północnej 126 tys. masek i 5 tys. kombinezonów.

Dania

Dania wysłała Grecji za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności specjalnie kontenery przeznaczone na schronienie i opiekę medyczną dla uchodźców i migrantów zagrożonych koronawirusem.  Zaproponowała również przekazanie respiratorów Włochom i sprzętu ochronnego Gruzji.

Estonia

Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Estonia zaoferowała Macedonii Północnej, Czarnogórze i Gruzji środki dezynfekcyjne, koce i bieliznę pościelową.

Francja

Francja przekazała Włochom milion masek i 20 tys. kombinezonów ochronnych. Francja wysłała również Grecji za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności specjalnie kontenery przeznaczone na schronienie i opiekę medyczną dla uchodźców i migrantów zagrożonych koronawirusem. W styczniu 2021 r. Francja wysłała do Mongolii 400 masek tlenowych, 200 cewników do podawania tlenu przez nos, generatory i inne podobne artykuły.

Niemcy

Niemcy dostarczyły do Włoch 7,5 ton sprzętu medycznego, w tym respiratory i maski do resuscytacji. Dostarczyły również 50 respiratorów do Hiszpanii i 25 do Francji.

Węgry

Węgry przekazały ponad 1,7 mln masek, 200 tys. rękawic i inny sprzęt m.in. takim krajom jak: Chorwacja, Słowenia, Rumunia, Słowacja, Włochy, Serbia, Macedonia Północna, Albania, Bośnia i Hercegowina i Czarnogóra.

Luksemburg

Luksemburg przekazał Hiszpanii 1 440 kg materiałów w celu przygotowania indywidualnych ubiorów ochronnych dla personelu medycznego. Luksemburg ułatwił również transport 100 ton sprzętu medycznego z Chin na Litwę.

Holandia

Holandia zaoferowała Grecji za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności specjalnie kontenery przeznaczone na schronienie i opiekę medyczną dla uchodźców i migrantów zagrożonych koronawirusem.

Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Holandia wysłała do Czech 105 respiratorów.

Polska

Polska zaoferowała Mołdawii i Ukrainie środki dezynfekcyjne, maski chirurgiczne, osłony twarzy i inne środki ochrony osobistej.

Słowacja

Słowacja przesłała maski i środki dezynfekcyjne do Włoch oraz ambulanse, maski, środki dezynfekcyjne i koce na Ukrainę w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Europejska solidarność umożliwia powroty do domu*

UE

Od początku wybuchu epidemii ponad 90 tys. obywateli UE, którzy utknęli za granicą, mogło wrócić do kraju dzięki ponad 360 lotom udostępnionym i współfinansowanym w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Jedną trzecią przewożonych pasażerów stanowili obywatele europejscy innego państwa, niż to, które zorganizowało dany lot.
Codziennie wielu obywateli korzystało z możliwości powrotu do domu dzięki lotom wewnątrz Europy, które nie były udostępniane w ramach wspomnianego mechanizmu, lecz czarterowane bezpośrednio przez państwa członkowskie.

Austria

Dzięki zorganizowanym przez siebie lotom Austria przetransportowała do domu obywateli 25 państw członkowskich UE. Były to loty z Argentyny, Australii, Chile, Kuby, Republiki Dominikańskiej, Egiptu, Indonezji, Malezji, Malediwów, Mauritiusu, Meksyku, Maroka, Peru, Filipin, Afryki Południowej, Hiszpanii, Tajlandii, Tunezji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Wietnamu. 

Belgia

Belgia zorganizowała powroty obywateli z 20 państw UE.

Czechy

Czechy zorganizowały powroty setek obywateli 22 państw UE.

Dania

Dania sprowadziła do Europy obywateli z innych krajów UE lotem z Mali, który w drodze do Afryki przetransportował również pomoc humanitarną.

Finlandia

Finlandia pomogła w repatriacji obywateli 10 państw UE.

Francja

Francja zorganizowała powroty obywateli 26 państw UE. Lot z Wuhan w Chinach na początku lutego zabrał 64 obywateli francuskich i 135 obywateli innych państw UE.

Niemcy

Niemcy zorganizowały powrót do kraju tysięcy obywateli wszystkich krajów Unii.

Węgry

Węgry pomogły w repatriacji obywateli czterech krajów UE. 

Irlandia

Irlandia pomogła powrócić do kraju obywatelom 17 państw UE.

Włochy

Włochy zorganizowały powrót z Japonii, z Tokio, obywateli sześciu państw członkowskich.

Łotwa

Łotwa pomogła w repatriacji obywateli czterech krajów UE.

Litwa

Litwa pomogła w repatriacji obywateli czterech krajów UE.

Luksemburg

Luksemburg zorganizował powroty obywateli z 14 państw UE. Lot z Republiki Zielonego Przylądka 25 marca zabrał zaledwie 20 obywateli Luksemburga i aż 131 obywateli pozostałych państw UE.

Portugalia

Portugalia pomogła w repatriacji obywateli 17 państw UE.

Hiszpania

Dzięki pomocy Hiszpanii do kraju wróciło ponad 600 obywateli z 19 krajów Unii.

Szwecja

Szwecja pomogła w repatriacji obywateli 15 państw UE.

Wielu innych obywateli Unii wróciło do domu dzięki europejskim lotom, które nie były objęte Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności. Na przykład:

Chorwacja

Chorwacja pomogła w repatriacji obywateli pięciu państw członkowskich.

Dania

Na pokładzie duńskiego samolotu z Filipin wróciło do domu 105 Duńczyków i 179 obywateli innych krajów UE. Dania pomogła w repatriacji 324 Europejczyków, organizując cztery loty specjalne z Maroka, Włoch, Filipin i Peru.

Niemcy

Niemcy pomogły w powrocie do domu promem 600 Estończykom, Łotyszom i Litwinom.

Węgry

Węgry pomogły powrócić do kraju obywatelom sześciu państw UE.

Litwa

Litwa pomogła powrócić do kraju ponad 400 obywatelom sześciu państw UE, wracającym z Wietnamu, Tajlandii, Indonezji i Ameryki Południowej.

Holandia

Holandia pomogła w repatriacji 230 obywateli różnych państw UE powracających z Hiszpanii, Portugalii, Gambii, Republiki Zielonego Przylądka, Peru i Turcji.

Polska

Polskie Linie Lotnicze LOT pomogły w powrocie do kraju obywatelom 18 państw UE. Polska zaoferowała promy i specjalne pociągi obywatelom Estonii, Łotwy i Litwy, dzięki którym mogli wrócić bezpiecznie do domu. Zorganizowała również 18 konwojów ponad 800 pojazdów eskortowanych przez policję, aby zapewnić bezpieczny powrót do kraju 2 tys. Estończyków, Łotyszów i Litwinów.

Portugalia

Portugalia pomogła w repatriacji setek obywateli 15 państw UE.

Słowacja

Słowacja zorganizowała lot z USA, umożliwiając powrót do domu 300 obywatelom czterech państw członkowskich UE. 

* 19 państw członkowskich skorzystało z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, aby zorganizować powroty do kraju. Uwzględniono te dwustronne działania solidarnościowe podejmowane w związku z repatriacją obywateli, o których wyraźnie poinformowano Komisję.

Zastrzeżenie: Przykłady wymienione na tej stronie nie są wyczerpujące. Dane opierają się na najnowszych dostępnych źródłach z państw członkowskich UE przekazywanych za pośrednictwem wspólnego systemu łączności i informacji w sytuacjach nadzwyczajnych (CECIS). Komisja stara się, aby informacje były aktualne, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w sposób wyraźny lub dorozumiany, za kompletność i dokładność informacji zawartych na tej stronie.

Europejska solidarność przy wspieraniu osób ubiegających się o azyl

Od wybuchu pandemii koronawirusa Komisja wspierała Grecję w ochronie osób wymagających szczególnego traktowania przed zakażeniem i niedopuszczeniu do sytuacji kryzysowej w zakresie zdrowia publicznego w obozach uchodźców. Ponadto zapewniono natychmiastową reakcję, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na wyspach Morza Egejskiego, na których znajdują się ośrodki przyjmowania i identyfikacji.

Zgodnie ze zobowiązaniem podjętym przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen podczas wizyty w Grecji na początku marca niezwłocznie w ramach pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych udostępniono 350 mln euro na wsparcie pięciu projektów dotyczących zarządzania migracjami. Projekty te obejmowały kontynuację pomocy w zakresie zdolności przyjmowania migrantów w kontynentalnej części Grecji i na jej wyspach przez zapewnienie zakwaterowania w ramach programu wynajmu i środków wsparcia.

W kwietniu 2020 r. udostępniono kolejne 350 mln euro pomocy finansowej. Dodatkowe finansowanie poprawiło zdolność przyjmowania uchodźców na wyspach greckich, pomogło zapewnić usługi i dostawy artykułów pierwszej potrzeby (np. artykułów spożywczych) w obozach oraz dodatkowe zespoły medyczne, a także umożliwiło większą pomoc dla służby azylowej w Grecji oraz na rozmieszczenie funkcjonariuszy straży granicznej i policjantów na zewnętrznych granicach Grecji.