Skip to main content

Čím sa zaoberá Komisia

Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír (DEFIS) je zodpovedné za podporu konkurencieschopnosti a inovácií európskeho obranného priemyslu zabezpečením rozvoja silnej technologickej a priemyselnej základne.

Ciele

  • implementácia Európskeho obranného fondu a vykonávanie dohľadu nad ním
  • podpora projektov spolupráce zameraných na budovanie otvoreného a konkurencieschopného európskeho trhu s obranným zariadením
  • presadzovanie pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania v oblasti obrany
  • vykonávanie akčného plánu v oblasti vojenskej mobility

[current-page:title]