Skip to main content

Koronavirus: evropska solidarnost v dejanjih

Države, regije in mesta po vsej Evropski uniji nudijo pomoč sosednjim državam in pomagajo tistim, ki to najbolj potrebujejo. To je evropska solidarnost v dejanjih.

Ponazoritev evropske solidarnosti

Evropski solidarnostni sledilnik

Evropski solidarnostni sledilnik je interaktivno orodje za ponazoritev podatkov o solidarnosti med državami članicami in institucijami EU.

Orodje črpa iz javno dostopnih virov, ki jih zbirajo pridruženi raziskovalci ECFR in skupina Rethink: Europe, ter dokumentira gosto mrežo vzajemne pomoči in sodelovanja v Evropi ter ponazarja kritično vlogo EU med koronavirusno krizo.

Industrija EU združila moči, da bi pomagala evropskim državljankam in državljanom

Evropska podjetja so se hitro odzvala na koronavirusno krizo in pokazala izjemno solidarnost pri skupnem obvladovanju pandemije, da bi zaščitila zdravje evropskih državljanov.

Številna podjetja v Evropi so svoje proizvodne zmogljivosti preusmerila v proizvodnjo osebne zaščitne opreme, razkužil in medicinskih pripomočkov. Podjetja – od destilarn do tekstilnih podjetij – so svoje znanje in izkušnje dala na voljo državljanom za proizvodnjo različnih izdelkov, mask, zaščitnih oblek, razkužil za roke in ventilatorjev.

Komisija je sprejela različne ukrepe, da bi podjetjem zagotovila ustrezne pogoje za prilagoditev in povečanje proizvodnje. Med drugim je evropske organizacije za standardizacijo zaprosila, naj vsem deležnikom omogočijo brezplačen dostop do evropskih standardov za obrazne maske in drugo zaščitno opremo.

Da bi pospešila odobritev bistvenih izdelkov in pomagala podjetjem pri prilagajanju njihovih proizvodnih linij, je Komisija objavila smernice na naslednjih področjih: osebna zaščitna opremarazkužila za roke in čistila za roke brez izpiranja ter 3D-tiskanje.

26 MAJ 2020
Industrija EU združila moči, da bi pomagala evropskim državljankam in državljanom
slovenščina
(5.95 KB - HTML)
Prenesi

Informacije v tem interaktivnem orodju temeljijo na javno dostopnih virih. Orodje vsebuje neizčrpen seznam primerov hitrega odziva evropskih podjetij na izbruh koronavirusa. Če želite predstaviti zgodbo svojega podjetja, nam pišite na comm-spp-grow-defi@ec.europa.eu

Evropska solidarnost pri zdravljenju bolnikov

Avstrija

V avstrijskih bolnišnicah se zdravi enajst bolnikov iz Italije in trije bolniki iz Francije, ki vsi potrebujejo intenzivno nego. „Glede na veliko dramatične razmere je to le majhen prispevek, vendar ima podpora Evropi veliko simbolično vrednost,“ so v svoji izjavi navedli avstrijski organi.

Belgija

Belgija je na prošnjo Slovaške za pomoč pri zdravljenju bolnikov s COVID-19 v državo napotila enega zdravnika, dve medicinski sestri in vodjo ekipe.

Danska

Danska je na prošnjo Slovaške za pomoč pri zdravljenju bolnikov s COVID-19 v državo poslala ekipo treh zdravnikov in petih medicinskih sester.

Nemčija

V nemških mestih in deželah so se zdravili kritično bolni bolniki in bolnice iz Italije, Francije in NizozemskeBelgija in Češka sta tem bolnikom in bolnicam omogočila intenzivno nego.

Za Italijo je bilo v 10 nemških zveznih deželah rezerviranih 85 postelj za intenzivno nego. 44 italijanskih bolnikov in bolnic je bilo že prepeljanih v Nemčijo.

Za Francijo je bilo spomladi 2020 v Nemčijo premeščenih 130 francoskih bolnikov, novembra jih je sledilo še več.

Za Francijo je bilo v 10 zveznih deželah rezerviranih 98 postelj za intenzivno nego, v Nemčijo pa je bilo na zdravljenje prepeljanih že 130 francoskih bolnikov in bolnic.

46 pacientov iz Nizozemske je na zdravljenje sprejela Nemčija.
Letala in helikopterji nemškega vojaškega letalstva so bolnike, ki potrebujejo intenzivno nego, prepeljali na zdravljenje v Nemčijo. Zdravstveno osebje iz univerzitetne klinike Jena podpira kliniko v bližini Neaplja v regiji Kampanija.

23 pacientov iz belgijske province Liège je na zdravljenje sprejela Nemčija.  
Nemška dežela Bavarska je češkim bolnikom in bolnicam, okuženim s COVID-19, zagotovila 100 bolniških postelj. 

Grčija

Kmalu bo začelo delovati 500 mobilnih zdravstvenih enot, ki jih sofinancira EU ter bodo lahko testirale državljane in državljanke na njihovih domovih.

Italija

Ekipa za nujno medicinsko pomoč 10 zdravnikov in medicinskih sester iz Italije je pripravila misijo v Armeniji prek mehanizma EU na področju civilne zaščite.

Luksemburg

Sedem francoskih bolnikov iz Mulhousa v Franciji, ki potrebujejo intenzivno nego, je bilo 25. marca z letalskim prevozom prepeljanih na zdravljenje v Luksemburgu. Nadaljnji štirje so prispeli iz Thionvilla.

Luksemburška zračna reševalna služba je v domovino vrnila dodatnih šest bolnikov, ki prihajajo iz regije Grand-Est v Franciji in so se zdravili na intenzivni negi v Velikem vojvodstvu in Nemčiji. V Luksemburgu še naprej ostaja 5 francoskih bolnikov, ki potrebujejo intenzivno nego.

Reševalna letala in dva helikopterja luksemburške zračne reševalne službe so bili vključeni v francosko službo za nujno medicinsko pomoč. Francoske bolnike in bolnice, ki potrebujejo intenzivno nego, so prepeljali v Hamburg in Dresden v Nemčiji.

Poljska

Poljski center za mednarodno pomoč je v terensko bolnišnico v Brescii v Lombardiji, enem najbolj prizadetih območij v Italiji, napotil posebno skupino 15 poljskih zdravnikov, zdravnic ter reševalcev, ki jih je potrdila Svetovna zdravstvena organizacija.

Romunija

Zdravniki in medicinske sestre iz Romunije in Norveške, ki so del evropske zdravstvene enote, so bili napoteni v Bergamo in Milano. Njihova napotitev je bila sofinancirana v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite, usklajeval pa jo je Center EU za usklajevanje nujnega odziva

Evropska solidarnost pri varovanju zdravstvenih delavcev in državljanov

EU

Evropska komisija je 7. maja 2020 17 državam članicam in Združenemu kraljestvu začela dostavljati 1,5 milijona mask za zaščito zdravstvenih delavcev EU. To je prva serija 10 milijonov mask, ki jih je Komisija kupila prek instrumenta za nujno pomoč. V tedenskih serijah je bilo v šestih tednih v države članice in regije, ki potrebujejo pomoč, dostavljeno po 1,5 milijona mask. 

Po predhodnih dobavah približno 330 tisoč zaščitnih mask v Italijo, Španijo in na Hrvaško je bilo prek mehanizma EU na področju civilne zaščite več pošiljk zaščitnih mask poslanih tudi v Litvo (20 tisoč), Severno Makedonijo (10 tisoč) in Črno goro (10 tisoč). Zaloge medicinske opreme rescEU se v celoti financirajo iz proračuna EU. Kot prvi državi članici sta zaloge v okviru rescEU gostili Nemčija in Romunija, septembra pa so se jima pridružile še Danska, Grčija, Madžarska in Švedska.

V Bolgarijo je bilo 18. junija 2020 v okviru pilotne operacije uspešno dostavljenih več kot sedem ton osebne zaščitne opreme. Ta je vsebovala več kot 500 tisoč obraznih mask, pri nakupu katerih je Bolgariji stroške prevoza poravnala EU.

EU je 7. julija 2020 iz strateških zalog rescEU Hrvaški, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji dobavila 65 tisoč dodatnih mask.

V prvem tednu avgusta je bilo iz skupne zaloge v okviru rescEU na Hrvaško, v Črno goro in Severno Makedonijo poslanih več pošiljk zaščitnih mask. Oktobra je bilo Črni gori in Severni Makedoniji poslanih več kot 130 000 zaščitnih medicinskih mask in halj, poleg 520 000 mask, ki so že bile dobavljene iz zalog rescEU, ter pomoči v naravi, ki je bila državam zagotovljena prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

Oktobra 2020 je bilo Črni gori in Severni Makedoniji poslanih več kot 130 000 zaščitnih medicinskih mask in halj, poleg 520 000 mask, ki so že bile dobavljene iz zalog rescEU, ter pomoči v naravi, ki je bila državam zagotovljena prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite.
Na prošnjo Francije v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite je Norveška oktobra in novembra 2020 zagotovila dve pošiljki po 2 milijona kirurških rokavic.

EU je 22. oktobra Češki dostavila prvo pošiljko 30 ventilatorjev iz skupne evropske rezerve medicinske opreme (rescEU). Češka je sicer zaprosila za 150 ventilatorjev, ki jih je s pošiljkama Nizozemske in Avstrije tudi v celoti prejela.

Na prošnjo Francije v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite je Norveška oktobra in novembra zagotovila dve pošiljki po 2 milijona kirurških rokavic.

Mehanizem EU na področju civilne zaščite je nato tudi usklajeval napotitev italijanske ekipe za nujno zdravstveno pomoč v Azerbajdžan. Šest zdravstvenih strokovnjakov naj bi tam podprlo lokalne zdravstvene organe v boju proti koronavirusu.

Januarja 2021 je bilo iz grških in nemških zalog rescEU Severni Makedoniji poslanih 107 000 zaščitnih medicinskih mask, Črni gori pa 78 000. Severna Makedonija je prejela tudi 35 tisoč zaščitnih halj in 140 tisoč kombinezonov, Črna gora pa 15 tisoč medicinskih halj.

Februarja 2021 je Romunija na prošnjo Moldavije poslala 1,5 milijona kirurških mask, 100 000 mask FFP3, 100 000 zaščitnih oblačil in 100 000 rokavic. Februarja 2021 je bilo iz grških zalog rescEU Srbiji dostavljenih 600 000 zaščitnih mask FFP2 in 650 000 parov rokavic.

Doslej je mehanizem Unije na področju civilne zaščite v okviru pandemije posredoval 25-krat in zagotovil osebno zaščitno opremo, zdravila in zdravstvene strokovnjake.

Latvija

Latvija je Estoniji v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite zagotovila 478,500 mask.
V okviru mehanizma je tudi Litvi ponudila 60 000 obraznih mask.

Avstrija

Avstrija je Italiji poslala 1,5 milijona mask.
Avstrija je prek mehanizma EU na področju civilne zaščite Italiji zagotovila več kot 3 360 litrov razkužilnih sredstev.

Avstrija prek mehanizma EU na področju civilne zaščite pošilja rokavice in razkužilo na Hrvaško ter v Bosno in Hercegovino, Črno goro, Moldavijo in Albanijo. Severna Makedonija je prek mehanizma prejela zavetiščne in higienske izdelke, Srbija pa odeje, žimnice in šotore za migrante v državi. Avstrija je grškim organom za upravljanje migrantskih taborišč poslala tudi 181 bivalnih kontejnerjev, ki se lahko uporabljajo za nastanitve ali mobilno zdravstveno oskrbo. 

Avstrija je Češki poslala 15 ventilatorjev in ji prek mehanizma EU na področju civilne zaščite ponudila 30 visoko pretočnih naprav za umetno predihavanje skozi nos.

Češka

Češka je Italiji zagotovila 10 000 zaščitnih oblačil in dodatnih 10 000 Španiji
Češka je poleg tega Grčiji prek mehanizma EU na področju civilne zaščite poslala zavetiščne, higienske in neprehrambene izdelke za begunce in migrante, ki jim grozi koronavirus. Januarja 2021 je Češka Severni Makedoniji poslala 126 000 mask in 5 000 kombinezonov.

Danska

Danska v Grčijo prek mehanizma EU na področju civilne zaščite pošilja prilagojene zabojnike za bivanje in zdravstveno oskrbo za begunce in migrante, ki jim grozi koronavirus.  Prav tako je ponudila medicinske ventilatorje Italiji in zaščitno opremo Gruziji.

Estonija

Estonija je prek mehanizma EU na področju civilne zaščite Severni Makedoniji, Črni gori in Gruziji ponudila razkuževalna sredstva, odeje in posteljnino.

Francija

Francija je Italiji donirala 1 milijon mask in 20 000 zaščitnih oblačil. Francija v Grčijo prek mehanizma EU na področju civilne zaščite pošilja tudi prilagojene zabojnike za bivanje in zdravstveno oskrbo za begunce in migrante, ki jim grozi koronavirus. Francija je januarja 2021 Mongoliji poslala 400 kisikovih mask, 200 nosnih kanil, generatorjev in drugih podobnih izdelkov.

Nemčija

Nemčija je v Italijo dostavila 7,5 ton medicinske opreme, vključno z ventilatorji in maskami za anestezijo. Prav tako je v Španijo dostavila 50 ventilatorjev in v Francijo 25.

Madžarska

Madžarska je med drugim na Hrvaško, v Slovenijo, Romunijo, na Slovaško ter v Italijo, Srbijo, Severno Makedonijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino in Črno goro dostavila več kot 1 700 000 mask, 200 000 rokavic in drugo opremo.

Luksemburg

Luksemburg je v Španijo poslal 1 440 kg materiala za izdelavo zaščitnih oblek za špansko medicinsko osebje; pomagal je tudi pri dostavi 100 ton medicinske opreme s Kitajske v Litvo.

Nizozemska

Nizozemska v Grčijo prek mehanizma EU na področju civilne zaščite pošilja prilagojene zabojnike za bivanje in zdravstveno oskrbo za begunce in migrante, ki jim grozi koronavirus.

Nizozemska je prek mehanizma EU na področju civilne zaščite Češki poslala 105 ventilatorjev.

Poljska

Poljska je Moldaviji in Ukrajini ponudila razkuževalna sredstva, kirurške maske, obrazne ščitnike in drugo osebno zaščitno opremo.

Slovaška

Slovaška je v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite v Italijo poslala maske in razkuževalna sredstva ter Ukrajini ponudila reševalna vozila, maske, razkuževalna sredstva in odeje.

Evropska solidarnost pri vračanju ljudi domov*

EU

Od začetka izbruha je bilo doslej na več kot 360 letih za vrnitev državljanov v domovino, ki jih je omogočil in sofinanciral mehanizem Unije na področju civilne zaščite, domov pripeljanih več kot 90 tisoč državljanov in državljank EU, ki so obtičali v tujini. Tretjina potnikov, ki so se vrnili domov, je bilo evropskih državljank in državljanov z drugačnim državljanstvom, kot je državljanstvo države, ki je organizirala let za repatriacijo.
Vsak dan se državljani vračajo domov še na mnogih drugih letih znotraj Evrope, ne samo v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite, temveč tudi z leti, ki jih neposredno najemajo države članice.

Avstrija

Avstrija je organizirala vrnitev državljanov in državljank 25 držav članic EU, in sicer iz Argentine, Avstralije, Čila, Kube, Dominikanske republike, Egipta, Indonezije, Malezije, Maldivov, Mavricija, Mehike, Maroka, Peruja, Filipinov, Južne Afrike, Španije, Tajske, Tunizije, Združenega kraljestva, Združenih držav Amerike in Vietnama. 

Belgija

Belgija je v domovino vrnila državljane 20 držav EU.

Češka

Češka je v domovino vrnila na stotine državljanov 22 držav EU.

Danska

Danska je z letom iz Malija domov vrnila državljane in državljanke drugih držav EU, pri čemer je na odhodnem letu prepeljala tudi humanitarno pomoč.

Finska

Finska je v domovino vrnila državljane 10 držav EU.

Francija

Francija je v domovino vrnila državljane 26 držav EU. Z letom iz Vuhana na Kitajskem je bilo v začetku februarja prepeljanih 64 francoskih državljanov in 135 drugih državljanov EU.

Nemčija

Nemčija je v domovino vrnila na tisoče državljanov iz vseh drugih držav EU.

Madžarska

Madžarska je v domovino vrnila državljane 4 držav EU. 

Irska

Irska je v domovino vrnila državljane 17 držav EU.

Italija

Italija je v domovino vrnila državljane 6 držav članic iz Tokia na Japonskem.

Latvija

Latvija je v domovino vrnila državljane 4 držav EU.

Litva

Litva je v domovino vrnila državljane 8 držav EU.

Luksemburg

Luksemburg je v domovino vrnil državljane 14 držav EU. Z letom z Zelenortskih otokov je bilo 25. marca prepeljanih samo 20 luksemburških državljanov in kar 131 državljank in državljanov drugih držav EU.

Portugalska

Portugalska je v domovino vrnila državljane 17 držav EU.

Španija

Španija je v domovino vrnila več kot 600 evropskih državljank in državljanov 19 držav EU.

Švedska

Švedska je v domovino vrnila državljane 15 držav EU.

Še mnogi državljani in državljanke EU so se domov vrnili na evropskih letih, tudi takih zunaj okvira mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Na primer:

Hrvaška

Hrvaška je pomagala pripeljati domov državljane petih držav članic.

Danska

Z danskim letom so s Filipinov domov pripeljali 105 Dancev in še 179 Evropejcev; s štirimi posebnimi leti iz Maroka, Italije, Filipinov in Peruja je Danska 324 Evropejcem in Evropejkam pomagala pri vrnitvi v domovino.

Nemčija

Pomoč 600 Estoncem, Latvijcem in Litovcem pri vrnitvi domov s trajektom.

Madžarska

Madžarska je v domovino vrnila državljane 6 držav EU.

Litva

Litva je več kot 400 državljankam in državljanom 6 držav članic EU pomagala pri vrnitvi v domovino iz Vietnama, Tajske, Indonezije in Južne Amerike.

Nizozemska

Nizozemska je domov iz Španije, Portugalske, Gambije, Zelenortskih otokov, Peruja in Turčije vrnila več kot 230 državljank in državljanov različnih držav članic EU.

Poljska

Poljski letalski prevoznik LOT je pomagal vrniti v domovino državljane iz 18 držav EU. Poljska je državljanom in državljankam Estonije, Latvije in Litve ponudila prevoze s trajekti in posebnimi vlaki, da bi se lahko varno vrnili domov. Prav tako je organizirala tudi 18 konvojev z več kot 800 vozili ob spremstvu poljske policije, da bi več kot 2 000 državljanom in državljankam Estonije, Latvije in Litve pomagala varen povratek domov.

Portugalska

Portugalska je v domovino pomagala vrniti državljane 15 držav EU.

Slovaška

Slovaška je organizirala let iz ZDA, s katerim se je domov vrnilo 300 državljank in državljanov EU iz 4 držav članic. Načrtovanih je še šest drugih letov.

*19 držav članic EU je v prizadevanjih za vrnitev svojih državljanov in državljank v domovino uporabilo mehanizem Unije na področju civilne zaščite. V pregled so vključena tudi dvostranska solidarnostna prizadevanja za vračanje državljanov in državljank v domovino, če je bila Komisija posebej opozorjena nanje.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Primeri na tej strani niso izčrpni. Podatki temeljijo na najnovejših razpoložljivih virih iz držav članic EU v okviru skupnega komunikacijskega in informacijskega sistema za primer nesreč (CECIS). Komisija si prizadeva posodabljati informacije, vendar ne prevzemamo nobene izrecne ali implicitne odgovornosti glede celovitosti in točnosti informacij na tej strani.

Evropska solidarnost in pomoč prosilcem za azil

Komisija že od začetka koronavirusne pandemije podpira Grčijo, da bi ranljive osebe zaščitili pred okužbo s koronavirusom in tako preprečili javnozdravstveno krizo v begunskih taboriščih. Zagotovljen je bil takojšen odziv za preprečitev širjenja koronavirusa na Egejskih otokih, kjer se nahajajo centri za sprejem in identifikacijo.

V skladu z zavezo predsednice Ursule von der Leyen med njenim obiskom v Grčiji v začetku marca je bilo petim projektom na področju upravljanja migracij v okviru nujne pomoči takoj odobrenih 350 milijonov evrov. Projekti so bili namenjeni podaljšanju pomoči za sprejemne zmogljivosti v celinski Grčiji in njenih otokih z zagotavljanjem najetih nastanitvenih zmogljivosti in podpore.

Aprila 2020 je bilo na voljo dodatnih 350 milijonov evrov finančne pomoči. Povečano financiranje je namenjeno krepitvi sprejemne zmogljivosti na grških otokih, zagotavljanju storitev in najnujnejših potrebščin (denimo hrane) v taboriščih ter dodatnih zdravstvenih ekip, povečanju podpore grški azilni službi ter napotitvi mejnih uslužbencev in policistov na zunanje meje Grčije.