Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πολιτική σεβασμού της ιδιωτικότητας για τους ιστοτόπους που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και σέβεται την ιδιωτική σας ζωή σε όλους τους ιστοτόπους της στον τομέα «europa.eu».

Η πολιτική αυτή για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725.

Η πολιτική σεβασμού της ιδιωτικότητας καλύπτει όλους τους ιστοτόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός του τομέα ec.europa.eu, καθώς και τους διοργανικούς ιστοτόπους του τομέα europa.eu τους οποίους διαχειρίζεται η Επιτροπή. Μπορείτε να επισκέπτεστε τους περισσότερους από αυτούς τους ιστοτόπους χωρίς να δηλώνετε κανένα προσωπικό δεδομένο.  

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή κάποιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Όταν απαιτούνται προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό αυτόν, μπορείτε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό σε ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας που συνδέεται με τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Στην εκάστοτε δήλωση περί ιδιωτικότητας θα βρείτε με ποια υπηρεσία μπορείτε να επικοινωνήσετε.

Από αυτήν την άποψη:

 • ο επιχειρησιακός υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με την ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας που ισχύει για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία
 • ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων εξασφαλίζει με τρόπο ανεξάρτητο την εσωτερική εφαρμογή του κανονισμού στην Επιτροπή και συμβουλεύει τους επιχειρησιακούς υπευθύνους επεξεργασίας σχετικά με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων
 • ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή

Πληροφορίες που περιέχονται στην ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας

Όταν επισκέπτεστε άλλους ιστοτόπους της Επιτροπής, θα βρείτε και άλλες ειδικές δηλώσεις περί ιδιωτικότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων:

 • τους σκοπούς και τους τρόπους της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • τις νομικές βάσεις στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
 • πόσο καιρό τα διατηρούμε
 • πώς προστατεύονται και διασφαλίζονται
 • ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
 • ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε
 • σε ποιους μπορείτε να απευθυνθείτε για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους ιστοτόπους του τομέα ec.europa.eu είναι υπηρεσίες ή πόροι που βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στους ιστοτόπους της Επιτροπής προσφέρονται τρία είδη ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 • υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχουν εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες
 • διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνίας οι οποίες διευκολύνουν τις διαβουλεύσεις σε θέματα πολιτικής και την ανατροφοδότηση
 • υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες παρέχουν δυνατότητα για τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφή σε εκδηλώσεις και παραγγελία εγγράφων

Europa Analytics

Η Europa Analytics είναι η υπηρεσία που μετρά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Europa.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, είτε μέσω του ειδικού πλαισίου για τα cookies που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας που επισκέπτεστε, είτε μέσω της Europa Analytics.

Η επιλογή σας να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία δεν θα επηρεάσει την περιήγησή σας στους ιστοτόπους του Europa.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Europa Analytics για τους ιστοτόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Europa Analytics για τους ιστοτόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διεύθυνση IP και αναγνωριστικό συσκευής

Όταν εισέρχεστε σε ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει ως βασική τεχνική απαίτηση τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (διεύθυνση IP) ή το αναγνωριστικό της συσκευής που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο.

Χωρίς τις πληροφορίες αυτές δεν θα μπορείτε να επιτύχετε τεχνική σύνδεση μεταξύ των συσκευών σας και της υποδομής του διακομιστή που διατηρεί η Επιτροπή και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους ιστοτόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τις πληροφορίες αυτές μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ανταποκριθεί στο αίτημά σας, δηλαδή για τη διάρκεια της περιήγησής σας στον ιστότοπο. Επιπλέον, οι διευθύνσεις IP και τα αναγνωριστικά συσκευής μπορεί να αποθηκευτούν για ένα έτος στα αρχεία καταγραφής της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής για λόγους ασφάλειας ή για άλλους σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. την καταχώριση μητρώου με αριθμό πρωτοκόλλου DPR-EC-02886 – DIGIT IT security operations and services (Λειτουργίες και υπηρεσίες ασφάλειας ΤΠ της ΓΔ DIGIT).

Cookies και τρίτα μέρη

Ορισμένοι ιστότοποι της Επιτροπής στον τομέα Europa χρησιμοποιούν τα λεγόμενα «cookies πρώτου μέρους» ή «cookies προβαλλόμενου ιστοτόπου». Πρόκειται για cookies που τοποθετούνται και ελέγχονται από την Επιτροπή και όχι από εξωτερικό οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα για τα cookies μας εδώ.

Οι ιστότοποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός του τομέα ec.europa.eu ενδεχομένως παρέχουν συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο τρίτων στους ιστοτόπους μας, ίσως χρειαστεί να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν εκείνοι, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών τους για τα cookies, επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.

Αποθήκευση πληροφοριών

Τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Οι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιτροπής δεσμεύονται από ειδική συμβατική ρήτρα για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας για λογαριασμό της Επιτροπής, και οφείλουν να εγγυώνται την προστασία των δεδομένων και το επίπεδο εμπιστευτικότητας που απαιτεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725.

Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία κατέχει η Επιτροπή, καθώς και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή, όπου αυτό ισχύει, το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση ή στη ρητή σας συναίνεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία που έχει γίνει πριν από την απόσυρση της συναίνεσής σας παραμένει νόμιμη.

Για κάθε αίτημα που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο επιχειρησιακό υπεύθυνο επεξεργασίας (ο οποίος προσδιορίζεται στη δήλωση περί ιδιωτικότητας που αφορά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας ή την ηλεκτρονική υπηρεσία).

Πού μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής (ΥΠΔ) δημοσιεύει μητρώο με όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργεί η Επιτροπή, οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί.

Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://ec.europa.eu/dpo-register/