Skip to main content

Ibda kkoopera ma’ skola jew istituzzjoni edukattiva oħra

L-istituzzjonijiet edukattivi fil-livelli kollha jistgħu jaħdmu flimkien permezz ta’ programmi tal-UE u pjattaformi online.

Ħarsa ġenerali

Il-Kummissjoni Ewropea toffri bosta opportunitajiet għal istituzzjonijiet edukattivi fil-livelli kollha billi

  • tappoġġja pjattaformi online fejn l-istituzzjonijiet edukattivi u l-għalliema jistgħu jikkollaboraw
  • toffri attivitajiet ta’ skambju għall-istudenti u l-istaff edukattiv

Il-proġetti Erasmus+

Għall-istituzzjonijiet edukattivi u organizzazzjonijiet oħra, Erasmus+ joffri l-opportunità li

  • jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ żvilupp u networking
  • jinħolqu sħubijiet ma’ organizzazzjonijiet minn pajjiżi oħrajn, biex jinkisbu riżultati innovattivi jew skambji tal-aħjar prattiki
  • jiffaċilitaw opportunitajiet ta’ skambju internazzjonali għal studenti, staff, trainees, apprendisti, voluntiera, persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u żgħażagħ

Komunità online għall-iskejjel

L-eTwinning toffri pjattaforma għall-iskejjel u l-istaff tagħhom (għalliema, kapijiet tal-iskola, librara, eċċ.) biex jikkomunikaw, jikkollaboraw, jiżviluppaw proġetti u jaqsmu l-ideat tagħhom.

Komunità online għat-tagħlim tal-adulti

EPALE hi komunità ta’ sħubija miftuħa multilingwi dwar it-tagħlim lill-adulti. Hija miftuħa għall-għalliema u kull min għandu rwol professjonali fit-tagħlim tal-adulti fl-Ewropa kollha.

Il-kooperazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

Il-programm Erasmus+ joffri wkoll opportunitajiet ta’ skambju fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Barra minn hekk, il-programm jappoġġja aktar kooperazzjoni internazzjonali għal istituzzjonijiet b’rekord tajjeb ta’ dawn l-iskambji

Sib organizzazzjonijiet sħab għal proġetti edukattivi

Il-fondi edukattivi tal-UE spiss jinvolvu kollaborazzjoni ma’ organizzazzjonijiet sħab.

Jekk inti organizzazzjoni interessata li tapplika għal fond, sib sħab fil-finanzjament għall-proġett edukattiv tiegħek.