Skip to main content

Vyzkoušejte si spolupráci s jinou školou nebo školským zařízením

Vzdělávací instituce na všech úrovních mají možnost spolupracovat v rámci programů EU a online platforem.

Přehled

Evropská komise nabízí vzdělávacím institucím na všech úrovních řadu příležitostí:

  • online platformy, kde mohou pedagogové a pracovníci vzdělávacích institucí spolupracovat
  • výměnné aktivity pro studenty a pedagogické pracovníky

Projekty Erasmus+

Vzdělávací instituce a další organizace mohou využít program Erasmus+ k

  • účasti na činnostech zaměřených na rozvoj a networking
  • vytváření partnerství s organizacemi z jiných zemí, aby tak mohly využít inovativní prvky a výměnu osvědčených postupů
  • usnadnění mezinárodních výměn a příležitostí pro studenty, zaměstnance, stážisty, učně, dobrovolníky, mládež a pracovníky s mládeží

Online komunita pro školy

eTwinning je platforma pro školy a jejich pracovníky (učitele, ředitele, knihovníky atd.), kde mohou komunikovat, spolupracovat a realizovat společné projekty a nápady.

Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE)

EPALE je otevřená mnohojazyčná komunita zaměřená na téma vzdělávání dospělých. Určena je učitelům a všem ostatním, kteří profesně působí v oblasti vzdělávání dospělých v Evropě.

Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Program Erasmus+ nabízí příležitosti k výměnným pobytům v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Kromě toho program podporuje další formy mezinárodní spolupráce institucí, které dosahují při těchto výměnách dobrých výsledků.

Vyhledávání partnerských organizací k realizaci vzdělávacích projektů

Čerpání finančních prostředků EU na oblast vzdělání často obnáší spolupráci s partnerskými organizacemi.

Pokud jste organizace a hodláte žádat o financování, můžete si pro účely financování vašeho vzdělávacího projektu vyhledat partnery.