Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Сътрудничество с друго училище или учебно заведение

Образователни институции на всички равнища могат да работят заедно чрез програми на ЕС и онлайн платформи.

Общи сведения

Европейската комисия предлага няколко възможности за образователни институции на всички равнища, като

  • поддържа онлайн платформи, на които учебните заведения и преподавателите могат да си сътрудничат
  • предлага дейности за обмен на студенти и служители в областта на образованието

Проекти по програма „Еразъм+“

„Еразъм+“ предлага на образователните институции и други организации възможност за

  • участие в дейности за развитие и изграждане на контакти
  • създаване на партньорства с организации от други държави с цел иновации или обмен на добри практики
  • улесняване на възможностите за обмен на студенти, служители, стажанти, чираци, доброволци, младежки работници и млади хора

Онлайн общност за училища

eTwinning предлага платформа за общуване, сътрудничество и обмен на идеи на училищата и техните служители (учители, директори, библиотекари и др.).

Онлайн общност за обучението за възрастни

EPALE е многоезична общност със свободно членство в областта на обучението за възрастни. Тя е отворена за учители, както и за всички, чиито професии са свързани с ученето на възрастни в Европа.

Сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение

Програмата „Еразъм+“ предлага също възможности за обмен в областта на професионалното образование и обучение. Освен това програмата подкрепя по-нататъшното международно сътрудничество между институции с добра репутация по отношение на провеждането на този обмен чрез

Намиране на партньорски организации за образователни проекти

Фондовете на ЕС за образование често включват сътрудничество с партньорски организации.

Ако сте организация, която се интересува от кандидатстване за даден фонд, намерете партньори за финансиране за вашия образователен проект.