Skip to main content

Sodelujte z drugo šolo oz. izobraževalno ustanovo

Izobraževalne ustanove vseh stopenj sodelujejo prek programov in spletnih platform EU.

Pregled

Evropska komisija ponuja izobraževalnim ustanovam vseh stopenj številne možnosti:

  • sodelovanja na svojih spletnih platformah za izobraževalne ustanove in učitelje
  • izmenjav za študente in pedagoško osebje

Projekti Erasmus+

Program Erasmus+ omogoča izobraževalnim ustanovam in drugim organizacijam

  • udeležbo v dejavnostih strokovnega razvoja in mreženja
  • vzpostavljanje partnerstev z organizacijami iz drugih držav, ki pripomorejo k inovativnim rešitvam in izmenjavi najboljših praks
  • izvedbo mednarodnih izmenjav za študente, zaposlene, praktikante, vajence, prostovoljce, mladinske delavce in mlade

Spletna skupnost šol

eTwinning je platforma za šole in šolske delavce (učitelje, ravnatelje, knjižničarje itd.), ki omogoča komuniciranje, sodelovanje, pripravo projektov, izmenjavo idej.

Spletna skupnost izobraževalnih ustanov za odrasle

EPALE je večjezična odprta skupnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih v Evropi.

Sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Program Erasmus+ omogoča tudi izmenjave v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU). Poleg tega podpira nadaljnje mednarodno sodelovanje ustanov, ki so pri izmenjavah dosegle dobre rezultate.

Poiščite partnerje za projekte v izobraževanju

Finančna podpora EU za izobraževanje pogosto sloni na sodelovanju partnerskih organizacij.

Organizacije, zainteresirane za finančna sredstva EU: poiščite partnerje za financiranje svojega izobraževalnega projekta.