Skip to main content

Yhteistyö toisten oppilaitosten kanssa

EU on perustanut ohjelmia ja verkkoalustoja, joiden avulla oppilaitokset voivat tehdä yhteistyötä kaikilla koulutusasteilla.

Komissio edistää yhteistyötä

Euroopan komissio edistää oppilaitosten välistä vuorovaikutusta kaikilla opintoasteilla. Se muun muassa

  • ylläpitää verkkoalustoja, joilla koulut ja opettajat voivat tehdä yhteistyötä
  • tarjoaa vaihto-ohjelmia opiskelijoille ja koulujen henkilöstölle.

Erasmus+ -ohjelma

Erasmus+ -ohjelman tuella oppilaitokset ja muut organisaatiot voivat

  • osallistua verkostoihin ja kehitystoimiin
  • toteuttaa ulkomaisten kumppaneiden kanssa yhteistyöhankkeita, joissa edistetään hyviä käytäntöjä ja innovaatioita
  • järjestää kansainvälisiä henkilövaihtoja opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilöstölle, harjoittelijoille, vapaaehtoisille, nuorisotyöntekijöille ja nuorille.

Koulujen eTwinning-verkkoyhteisö

eTwinning on verkkoalusta, jonka kautta koulut ja niiden henkilöstö (opettajat, rehtorit, kirjastonhoitajat yms.) voivat keskustella, tehdä yhteistyötä, kehittää hankkeita ja vaihtaa kokemuksia.

Aikuiskoulutuksen EPALE-verkkoyhteisö

EPALE on monikielinen avoin verkkoyhteisö, johon voivat liittyä opettajat ja muut eurooppalaiset aikuiskoulutuksen ammattilaiset.

Ammattikoulutusalan yhteistyö

Erasmus+ -ohjelma sisältää myös ammatilliseen koulutukseen liittyviä henkilövaihtomahdollisuuksia. Lisäksi ohjelmasta tuetaan vaihtoihin aktiivisesti osallistuneiden oppilaitosten kansainvälisen yhteistyön jatkamista. Tällaisille oppilaitoksille voidaan myöntää ns. ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirja.

Yhteistyökumppanien haku koulutusalan hankkeisiin

Koulutusalan hankkeiden EU-rahoituksen edellytyksenä on usein se, että mukana on useampi hankekumppani.

Koulutusalan hankekumppanien haku