Skip to main content

Börja samarbeta med en annan skola eller institution

Utbildningsinstitutioner på alla nivåer kan samarbeta genom EU-program och plattformar på nätet.

Vad går det ut på?

EU-kommissionen stöder utbildningsinstitutioner på alla nivåer genom att

  • driva plattformar på nätet där skolor och lärare kan samarbeta
  • erbjuda utbyten för studenter och personal.

Projekt inom Erasmus+

Erasmus+ hjälper organisationer att

  • delta i utveckling och nätverksarbete
  • bilda partnerskap med organisationer från andra länder för att nå innovativa resultat och utbyta bästa praxis
  • anordna internationella utbyten för studenter, personal, praktikanter, lärlingar, volontärer, ungdomsledare och ungdomar.

Nätverk för skolor

eTwinning är en plattform för skolor och skolpersonal (t.ex. lärare, skolledare och bibliotekarier) där de kan diskutera, samarbeta, utveckla projekt och utbyta idéer.

Webbplattform för vuxenutbildningar

Epale är en flerspråkig öppen plattform för lärare och andra som arbetar med vuxenutbildning i Europa.

Samarbete inom yrkesutbildning

Erasmus+ stöder också utbyten inom yrkesutbildning och andra internationella samarbeten mellan institutioner som med gott resultat har anordnat sådana utbyten.

Hitta partnerorganisationer för utbildningsprojekt

EU stöder ofta samarbetsprojekt mellan partnerorganisationer.

Hitta partner till ditt utbildningsprojekt