Skip to main content

Gaan samenwerken met een andere school of onderwijsinstelling

Onderwijsinstellingen op alle niveaus kunnen samenwerken via EU-programma’s en online platforms.

Overzicht

De Europese Commissie biedt diverse mogelijkheden voor onderwijsinstellingen op alle niveaus:

  • online-samenwerkingsplatforms voor onderwijsinstellingen en docenten
  • uitwisselingsprojecten voor studenten en onderwijspersoneel

Erasmus+-projecten

Voor onderwijsinstellingen en andere organisaties biedt Erasmus+ de mogelijkheid om:

  • mee te doen aan ontwikkelings- en netwerkactiviteiten
  • partnerschappen te sluiten met organisaties uit andere landen om innovatieve resultaten te bereiken of beste praktijken uit te wisselen
  • internationale uitwisselingen van studenten, docenten, stagiairs, leerwegleerlingen, vrijwilligers, jeugdwerkers en jongeren

Online-community voor scholen

eTwinning is een platform voor scholen en schoolmedewerkers (docenten, hoofdonderwijzers, bibliothecarissen, enz.) om informatie te delen, samen te werken, projecten te ontwikkelen en ideeën uit te wisselen.

Online-community voor volwasseneneducatie

EPALE is een meertalig, open platform voor volwasseneneducatie. Het platform staat open voor leerkrachten en iedereen die beroepshalve actief is in het volwassenenonderwijs in Europa.

Samenwerking bij beroepsonderwijs en -opleiding

Het Erasmus+-programma biedt ook uitwisselingsmogelijkheden op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding. Het programma ondersteunt bovendien verdere internationale samenwerking tussen instellingen met een goede staat van dienst wat betreft dit soort uitwisselingen.

Partnerorganisaties zoeken voor onderwijsprojecten

De EU steunt een project vaak alleen als er meerdere partnerorganisaties bij betrokken zijn.

Wilt u in dit geval voor financiële steun in aanmerking komen, dan moet u eerst partners voor uw onderwijsproject zoeken.