Skip to main content

Sadarbība ar citu skolu vai izglītības iestādi

Visu līmeņu izglītības iestādes var sadarboties, pateicoties ES programmām un tiešsaistes platformām.

Pārskats

Eiropas Komisija piedāvā iespējas visu līmeņu izglītības iestādēm,

  • uzturot tiešsaistes platformas, kur izglītības iestādes un pedagogi var sadarboties;
  • piedāvājot studentu un izglītības darbinieku apmaiņas darbības.

“Erasmus+” projekti

Erasmus+ piedāvā izglītības iestādēm un citām organizācijām iespēju

  • piedalīties izaugsmi un sakaru veidošanu veicinošās darbībās,
  • veidot partnerības ar citu valstu organizācijām, lai ieviestu jauninājumus un apmainītos ar paraugpraksi,
  • sekmēt studentu, darbinieku, stažieru, mācekļu, brīvprātīgo, jaunatnes darbinieku un jauniešu apmaiņas iespējas.

Skolu tiešsaistes kopiena

eTwinning piedāvā saziņas, sadarbības, projektu izstrādes un ideju apmaiņas platformu skolām un to personālam (skolotājiem, direktoriem, bibliotekāriem u.c.).

Pieaugušo izglītības tiešsaistes kopiena

EPALE ir daudzvalodu kopiena ar atvērtu dalību pieaugušo izglītības jomā. Tā ir atvērta skolotājiem un citiem, kuru profesija ir saistīta ar pieaugušo apmācību Eiropā.

Sadarbība profesionālās izglītības un apmācības jomā

Programma “Erasmus+” piedāvā arī apmaiņas iespējas profesionālās izglītības un apmācības jomā. Programma atbalsta starptautisku sadarbību starp iestādēm ar labu reputāciju attiecībā uz šādas apmaiņas īstenošanu,

Izglītības projektu partnerorganizāciju meklēšana

Izglītības jomā ES bieži atbalsta sadarbību ar partnerorganizācijām.

Ja jūsu organizācijai ir interese kandidēt uz konkrētu finansējumu, meklējiet sava izglītības projekta finanšu partnerus.