Skip to main content

Kapcsolatfelvétel és együttműködés más oktatási intézményekkel

Az uniós programoknak és online platformoknak köszönhetően az oktatás minden szintjén lehetőség van az intézmények közötti együttműködésre.

Áttekintés

Az Európai Bizottság számos lehetőséget kínál az oktatási intézményeknek az együttműködésre:

  • támogatja olyan online platformok működését, ahol az oktatási intézmények és az oktatási intézményekben dolgozó szakemberek közös munkát végezhetnek;
  • csereprogramokat kínál a diákok és az oktatási intézmények dolgozói számára.

Erasmus+-projektek

Az oktatási intézmények és egyéb szervezetek számára az Erasmus+ a következőket kínálja:

  • részvétel fejlesztési és hálózatépítési tevékenységekben,
  • partnerségek kialakítása más országok társszervezeteivel innovatív megoldások kidolgozása és a bevált módszerek megosztása céljából,
  • a diákok, tanárok, oktatásügyi szakemberek, gyakornokok, önkéntesek, ifjúságsegítők és fiatalok nemzetközi csereprogramokban való részvételének előmozdítása.

Iskolák online közössége

Az eTwinning platform lehetővé teszi a részt vevő iskolákban dolgozó szakemberek (tanárok, igazgatók, könyvtárosok stb.) számára, hogy párbeszédet folytassanak, együttműködjenek és projekteket dolgozzanak ki, valamint megosszák az elképzeléseiket egymással.

Felnőttoktatással foglalkozó online közösség

Az EPALE az európai felnőttoktatásban érdekelt szakemberek többnyelvű, nyitott közössége, melyhez Európa-szerte minden tanár és felnőttképzéssel foglalkozó szakember csatlakozhat.

Együttműködés a szakoktatás és szakképzés területén

Az Erasmus+ program a szakoktatás és -képzés területén is kínál lehetőségeket csereprogramban való részvételre. Emellett a csereprogramok lebonyolítása terén jól teljesítő intézmények számára további támogatást biztosít a nemzetközi együttműködéshez:

Együttműködő partnerek keresése oktatási projektekhez

Az oktatási célokat szolgáló uniós források sokszor partnerszervezetek együttműködésén alapuló projekteket támogatnak.

Ha az Ön szervezete uniós forrásokra kíván pályázni, itt érdemes partnert keresnie oktatási projektjének megvalósításához.