Skip to main content

Samarbejd med en anden skole eller uddannelsesinstitution

Uddannelsesinstitutioner på alle niveauer kan arbejde sammen gennem EU's programmer og onlineplatforme.

Oversigt

Europa-Kommissionen tilbyder en række muligheder for uddannelsesinstitutioner på alle niveauer ved at

  • understøtte onlineplatforme, hvor uddannelsesinstitutioner og undervisningspersonale kan samarbejde
  • tilbyde udvekslingsaktiviteter for studerende og undervisningspersonale

Erasmus+-projekter

For uddannelsesinstitutioner og andre organisationer giver Erasmus+ mulighed for at

  • deltage i udviklings- og netværksaktiviteter
  • skabe partnerskaber med organisationer fra andre lande for at opnå innovative resultater eller udveksle bedste praksis
  • formidle internationale udvekslinger for studerende, personale, praktikanter, lærlinge, frivillige, ungdomsarbejdere og unge i almindelighed

Onlinenetværk for skoler

eTwinning er en platform, hvor skoler og deres personale (lærere, rektorer/inspektører, bibliotekarer osv.) kan kommunikere, samarbejde, udvikle projekter og udveksle tanker.

Onlinenetværk for voksenuddannelse

EPALE er en flersproget åben platform for voksenuddannelse. Den står åben for lærere og alle andre med en faglig rolle inden for voksenuddannelse i Europa.

Samarbejde inden for erhvervsuddannelse

Erasmus+ giver også muligheder for udveksling inden for erhvervsuddannelse. Derudover understøtter programmet internationalt samarbejde for institutioner, der har klaret sig godt med at gennemføre sådanne udvekslinger.

Find partnerorganisationer til uddannelsesprojekter

EU støtter ofte samarbejde med partnerorganisationer.

Hvis du er med i en organisation, der gerne vil søge om støtte, kan du søge efter finansieringspartnere til dit uddannelsesprojekt.