Skip to main content

Samarbejd med en anden skole eller uddannelsesinstitution

Uddannelsesinstitutioner på alle niveauer kan arbejde sammen gennem EU's programmer og onlineplatforme.

Oversigt

EU-Kommissionen tilbyder en række muligheder for uddannelsesinstitutioner på alle niveauer ved at

  • støtte onlineplatforme, hvor uddannelsesinstitutioner og undervisningspersonale kan samarbejde
  • tilbyde udvekslingsaktiviteter for studerende og undervisningspersonale

Projekter under Erasmus+

Erasmus+ giver uddannelsesinstitutioner og andre organisationer mulighed for at

  • deltage i udviklings- og netværkaktiviteter
  • skabe partnerskaber med organisationer fra andre lande for at opnå innovative resultater eller udveksle bedste praksis
  • formidle internationale udvekslinger for studerende, personale, praktikanter, lærlinge, frivillige, ungdomsarbejdere og unge i almindelighed

Onlinenetværk for skoler

eTwinning er en platform, hvor skoler og deres personale (lærere, rektorer/inspektører, bibliotekarer osv.) kan kommunikere, samarbejde, udvikle projekter og udveksle tanker.

Onlinenetværk for voksenuddannelse

EPALE er en flersproget åben platform for voksenuddannelse. Den står åben for lærere og alle andre med en faglige rolle inden for voksenuddannelse i Europa.

Samarbejde inden for erhvervsuddannelse

Erasmus+ tilbyder også muligheder for udveksling inden for erhvervsuddannelse. Derudover støtter programmet yderligere internationalt samarbejde for institutioner, der har klaret sig godt med at afholde sådanne udvekslinger.

Find partnerorganisationer til uddannelsesprojekter

EU støtter ofte samarbejde med partnerorganisationer.

Hvis du er med i en organisation, der gerne vil søge om støtte, kan du søge efter finansieringspartnere til dit uddannelsesprojekt.