Przejdź do treści głównej
NextGeneration EU banner
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest również istotny dla realizacji planu REPowerEU, reakcji Komisji na trudności społeczno-gospodarcze i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę.

648 mld euro
zostanie zainwestowane w reformy i projekty
według cen z 2022 r., z czego
357 mld euro
funduszy
w postaci dotacji
291 mld euro
funduszy
w postaci pożyczek

*This represents the maximum amount foreseen by the RRF Regulation.

RepowerEU

W planie REPowerEU uznano, że Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności może odegrać ważną rolę w osiągnięciu bezpiecznej, przystępnej cenowo i czystej energii. Dzięki dodatkowemu finansowaniu unijnemu instrument pomoże krajom UE w przeprowadzeniu kluczowych reform i inwestycji niezbędnych do szybkiego uzyskania niezależności od rosyjskich paliw kopalnych.

European Semester

Począwszy od cyklu w 2022 r., proces europejskiego semestru został dostosowany, tak aby uwzględnić utworzenie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz wdrażanie planów odbudowy i zwiększania odporności.

Dokumenty

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w Twoim kraju.

Państwa członkowskie wykorzystują fundusze udostępnione w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do wdrażania ambitnych reform i inwestycji, aby ich gospodarki i społeczeństwa stały się bardziej zrównoważone, odporne i przygotowane na transformację ekologiczną i cyfrową. Zapoznaj się z poniższymi stronami, aby dowiedzieć się, jak wygląda plan odbudowy i zwiększania odporności danego kraju i jak jest on wdrażany.

Country pages

Strony te zawierają wszystkie istotne informacje dotyczące poszczególnych krajów, w tym plany odbudowy i zwiększania odporności, ocenę planów przez Komisję, a także informacje na temat płatności wymaganych przez państwa członkowskie i środków wypłaconych przez Komisję.

European Semester in your country

W tej sekcji przedstawiono dokumenty dotyczące poszczególnych krajów związane z europejskim semestrem, w szczególności (i) sprawozdania krajowe, (ii) krajowe programy reform i korekty budżetowej, (iii) ocenę tych programów, (iv) zalecenia UE dla poszczególnych krajów oraz (v) projekty planów budżetowych.

Mapa projektów wspieranych przez Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Na mapie przedstawiono przykłady reform i inwestycji wspieranych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w różnych państwach członkowskich. Nie jest to wyczerpująca baza danych projektów wspieranych w ramach instrumentu i będzie ona regularnie aktualizowana w miarę postępów we wdrażaniu. Przedstawione kwoty finansowania odzwierciedlają wstępne szacunki kosztów zawarte w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności.

Inne informacje