Skip to main content
SłużbaGrupa zadaniowa RECOVER

Grupa Zadaniowa ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności

Grupa zadaniowa, odpowiadająca za koordynację i wdrażanie, pomaga Unii Europejskiej wyjść z kryzysu wywołanego COVID-19 oraz zwiększyć odporność gospodarek państw członkowskich i lepiej je przygotować na wyzwania.

Aktualności

Zadania

Grupa Zadaniowa ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności („RECOVER”) została ustanowiona 16 sierpnia 2020 r. w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej. Odpowiada za kierowanie wdrażaniem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz za koordynację europejskiego semestru. Grupa podlega bezpośrednio przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen.

Funkcję kierownika grupy zadaniowej RECOVER pełni Céline Gauer. Wspierają ją w tym główny doradca i dwie dyrekcje.

Grupa zadaniowa RECOVER, w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji:

  • koordynuje wspieranie państw członkowskich w opracowywaniu krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności
  • prowadzi rozmowy z państwami członkowskimi w celu dopilnowania, by zgłoszone plany były zgodne z wymogami regulacyjnymi określonymi w prawodawstwie, a także by proponowane reformy i inicjatywy inwestycyjne umożliwiały osiągnięcie celów dwojakiej transformacji (ekologicznej i cyfrowej) oraz celów odbudowy i zwiększania odporności
  • przygotowuje akty wykonawcze niezbędne do zatwierdzenia tych planów
  • ocenia postępy poczynione przez państwa członkowskie we wdrażaniu planów i przeprowadza analizę sprawozdań okresowych przewidzianych w prawodawstwie
  • koordynuje w tym okresie europejski semestr.

Więcej informacji na temat wysiłków Komisji w walce z koronawirusem i jej wsparcia na rzecz odbudowy UE można znaleźć tutaj.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

W ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności udostępnia się 723,8 mld euro (w cenach bieżących) w formie pożyczek (385,8 mld euro) i dotacji (338 mld euro) na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa członkowskie. Ma to na celu złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz doprowadzenie do tego, by europejskie gospodarki i społeczeństwa były bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z zieloną i cyfrową transformacją. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności wszedł w życie 19 lutego 2021 r. Więcej informacji, aktualności i dokumenty źródłowe można znaleźć tutaj:

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

 

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Kierownictwo i organizacja

27 PAŹDZIERNIK 2022
Secretariat-General - Organisation chart
English
(408.25 KB - PDF)
Pobierz

Kontakt

Odpowiedzi na pytania mediów dotyczące prac grupy zadaniowej RECOVER udziela:

Veerle Nuyts

Tel. +32 (0) 2 29 96302

E-mail: veerle.NUYTS@ec.europa.eu

 

Osoby niebędące przedstawicielami mediów mogą kierować pytania dotyczące prac grupy zadaniowej RECOVER lub wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na adres:

EC-RECOVER@ec.europa.eu 

Imię i nazwisko / Nazwa
Grupa Zadaniowa ds. Odbudowy i Zwiększania Odporności