Skip to main content

Skaitmeninių sutarčių taisyklės

Pasiūlymai, kuriais siekiama suderinti visų 28 ES šalių skaitmeninio turinio pardavimo ir pirkimo internetu taisykles.

Skaitmeninės sutartys Europoje

Vartotojai gali internetu apsipirkti greitai ir pigiai. Tačiau kilus problemoms jie dažnai nežino savo teisių. 

Kad tas problemas išspręstų, Europos Komisija priėmė du svarbius pasiūlymus. Vienas pasiūlymas susijęs su skaitmeninio turinio teikimo (pvz., srautinio muzikos siuntimo) sutarčių taisyklėmis, o kitas – su prekių pardavimo internetu (pvz., internetu perkant fotoaparatą) sutarčių taisyklėmis.

Tais pasiūlymais visoms 28 ES šalims bus nustatytos tokios pačios taisyklės.

Dabartinė padėtis

Pasiūlymus dėl skaitmeninių sutarčių Komisija priėmė 2015 m. gruodį. Šiuo metu dėl jų derasi abi teisėkūros institucijos.

2017 m. birželio 8 d. Taryba priėmė poziciją dėl direktyvos dėl skaitmeninio turinio teikimo sutarčių taisyklių pasiūlymo.

Europos Parlamentas tęsia darbą tiek dėl direktyvos dėl skaitmeninio turinio teikimo sutarčių taisyklių pasiūlymo (daugiau informacijos apie vykstančią procedūrą), tiek dėl direktyvos dėl internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pirkimo–pardavimo sutarčių taisyklių pasiūlymo (daugiau informacijos apie vykstančią procedūrą).

Tarybos ir Europos Parlamento tarpusavio derybos bus pradėtos abiem institucijoms priėmus savo pozicijas.

Skaitmeninio turinio pirkimas

Skaitmeninis turinys reiškia tokius produktus kaip vaizdo įrašai, muzika, programinė įranga ar srautiniu būdu parsisiųsdinama tiesioginė sporto renginio transliacija. Įsigijus šių produktų internetu gali kilti, pavyzdžiui, tokių problemų:

 • parsisiųsdinto muzikos įrašo savo įrenginiu negalite klausytis,
 • nusipirkote programinę įrangą, bet ji staiga nustojo veikti. 

Prekių pirkimas ir pardavimas internetu

ES šalyse yra ir prekių pardavimui internetu taikomų teisės normų skirtumų. Jie kliudo įmonėms ir vartotojams prekiauti kitose šalyse ir iš jų pirkti. Be kita ko, skiriasi vartotojų teisės tais atvejais, kai prekės yra su trūkumais.

Todėl įmonės, norinčios prekiauti tarpvalstybiniu mastu, turi skirti laiko ir pinigų tam, kad išsiaiškintų užsienio šalių vartojimo sutarčių įstatymus ir atitinkamai pritaikytų sutartis.

Daug iš didžiausią nerimą vartotojams keliančių klausimų perkant internetu susiję su sutarčių teisėmis tais atvejais, kai užsakymas negaunamas, gaunamas ne tas produktas arba produktas su trūkumais arba netinkamos kokybės produktą reikia pataisyti arba pakeisti.

Skaitmeninio turinio pirkimo taisyklių suderinimas

ES mastu netinkamos kokybės skaitmeninį turinį reglamentuojančių taisyklių nenustatyta. Kai kurios ES šalys jau pradėjo rengti savo teisės aktus. Turėtume vengti 28 skirtingų internetu parduodamo skaitmeninio turinio taisyklių rinkinių. 

Siekiant, kad įsitvirtintų tikra bendroji skaitmeninė rinka, vienas taisyklių rinkinys suteiktų teisinio tikrumo ir padėtų įmonėms plėsti savo veiklą į užsienio rinkas. Jis taip pat suteiktų vartotojams pasitikėjimo pasinaudoti bendrosios skaitmeninės rinkos teikiama nauda.

Dėl suderintų skaitmeninio turinio produktų taisyklių sumažės prekiautojų išlaidos ir jie bus paskatinti plėsti veiklą tarpvalstybiniu mastu. Jiems nebereikės nagrinėti kiekvienos ES šalies, kurioje jie nori prekiauti, sutarčių teisės skirtumų. Vartotojai žinos, ko jie gali tikėtis internetu pirkdami skaitmeninį turinį ir kad jie turi teisių, jei produktas netinkamos kokybės.

Faktai ir skaičiai

 • Gyventojai neperka iš kitų šalių interneto svetainių, nes jie netiki, kad nekils problemų.
 • Per pastaruosius 12 mėnesių su viena ar daugiau problemų vien dėl keturių populiarių rūšių skaitmeninio turinio (muzikos, antivirusinių programų, žaidimų ir debesijos saugyklų) susidūrė mažiausiai 70 milijonų vartotojų.
 • Tačiau tik 10 % su problemomis susidūrusių vartotojų sulaukė jų sprendimo. Dėl šių neišspręstų problemų ES vartotojai patyrė piniginę ir nepiniginę žalą, vertinamą maždaug 9–11 mlrd. eurų.
 • Prekiautojai neparduoda, nes juos atbaido teisinis sudėtingumas. Skaitmeninio turinio teikimo sutartys įvairiose šalyse vertinamos skirtingai: kaip pirkimo-pardavimo sutartys, paslaugų sutartys arba nuomos sutartys. Dėl to ir vartotojų galimybės pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis įvairiose šalyse skiriasi.
 • Tik 15 % ES vartotojų internetu perka iš kitų ES šalių, nors savo šalyje tai daro tris kartus daugiau (44 %) vartotojų.
 • Tik 12 % ES mažmenininkų internetu parduoda kitų ES šalių vartotojams, nors savo šalyje tai daro tris kartus daugiau (37 %) įmonių.

Numatomas suderintų taisyklių poveikis

Manoma, kad pašalinus su sutarčių teise susijusias kliūtis:

 • ne mažiau kaip 122 000 įmonių pradės pardavinėti internetu į kitas ES šalis;
 • 8–13 mln. naujų vartotojų pradės pirkti internetu iš kitų ES šalių;
 • ES BVP, palyginti su dabartiniu, padidės 4 mlrd. eurų;
 • dėl padidėjusios konkurencijos visoje ES sumažės vartotojų kainos. Tai pagerins vartotojų padėtį ir, kaip apskaičiuota, padidins ES namų ūkių vartojimą 18 mlrd. eurų, palyginti su dabartiniu vartojimu.

Dokumentai

Informacijos santraukos

25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - general factsheet
English
(1003.48 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Atskirų šalių informacijos suvestinės

8 VASARIS 2018
Digital contracts for Europe - Austria factsheet
English
(1.01 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Belgium factsheet
English
(978.16 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Bulgaria factsheet
English
(977.42 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Cyprus factsheet
English
(976.94 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Czech factsheet
English
(982.17 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Germany factsheet
English
(983.4 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Estonia factsheet
English
(983.58 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Denmark factsheet
English
(988.36 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Greece factsheet
English
(982.24 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Spain factsheet
English
(983.5 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Finland factsheet
English
(984.23 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - France factsheet
English
(982.16 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Croatia factsheet
English
(984.23 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Hungary factsheet
English
(985.3 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Ireland factsheet
English
(984.37 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Italy factsheet
English
(986.8 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Lithuania factsheet
lietuvių
(983.28 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Latvia factsheet
English
(984.9 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Luxembourg factsheet
English
(983.64 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Malta factsheet
English
(983.11 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Netherlands factsheet
English
(991.25 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Portugal factsheet
English
(976.03 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Poland factsheet
English
(987.12 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Slovenia factsheet
English
(988 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Sweden factsheet
English
(1.03 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
25 SPALIS 2017
Digital contracts for Europe - Slovakia factsheet
English
(981.73 KB - PDF)
Parsisiųsdinti