Skip to main content

Tarptautinis bendradarbiavimas

ES bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais energetikos, klimato kaitos ir aplinkos klausimais.