Skip to main content

Regoli dwar il-kuntratti diġitali

Proposti bl-għan li jiġu armonizzati r-regoli għall-bejgħ ta’ kontenut diġitali u x-xiri online għat-28 pajjiż kollha tal-UE.

Kuntratti diġitali għall-Ewropa

Ix-xiri online jista’ jkun rapidu u rħis għall-konsumaturi. Madankollu, meta jinqalgħu l-problemi, il-konsumaturi ta’ spiss ma jkunux konxji tad-drittijiet tagħhom. 

Biex jiġu solvuti dawn il-problemi, il-Kummissjoni Ewropea adottat żewġ proposti importanti. Proposta waħda tikkonċerna regoli kuntrattwali dwar il-provvista ta’ kontenut diġitali (eż. streaming tal-mużika) u proposta oħra tirrigwarda regoli kuntrattwali dwar il-bejgħ online tal-oġġetti (eż. xiri ta’ kamera online).

Dawn il-proposti se jipprovdu l-istess sett ta’ regoli għat-28 pajjiż kollha tal-UE.

Sitwazzjoni Attwali

Il-proposti tal-kuntratti diġitali ġew adottati mill-Kummissjoni f’Diċembru 2015 u bħalissa qed jiġu negozjati mill-koleġiżlaturi.

Fit-8 ta’ Ġunju 2017, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar il-proposta għal direttiva dwar regoli kuntrattwali dwar il-provvista ta’ kontenut diġitali.

Il-Parlament Ewropew qed ikompli l-ħidma tiegħu fuq il-proposta għal direttiva dwar regoli kuntrattwali dwar il-provvista ta’ kontenut diġitali (aktar informazzjoni dwar il-proċedura li għaddejja bħalissa) u dwar il-proposta għal direttiva dwar regoli kuntrattwali għall-bejgħ online u bejgħ mill-bogħod ieħor ta’ oġġetti (aktar informazzjoni dwar il-proċedura li għaddejja bħalissa).

In-negozjati bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew se jibdew meta ż-żewġ istituzzjonijiet jadottaw il-pożizzjonijiet tagħhom.

Xiri ta’ kontenut diġitali

Kontenut diġitali jirreferi għal prodotti bħal vidjows, mużika, software jew avvenimenti sportivi fi streaming dirett. Problemi li jistgħu jirriżultaw minn xiri online ta’ dawn il-prodotti jinkludu

 • l-iddawnlowdjar ta’ mużika li ma kienx se jirnexxilek tismagħha fuq l-apparat tiegħek
 • ix-xiri ta’ software li f’daqqa waħda jieqaf jaħdem 

Xiri u bejgħ ta’ oġġetti online

Għal bejgħ ta’ oġġetti online, hemm ukoll differenzi legali bejn il-pajjiżi tal-UE li jżommu lin-negozji u lill-konsumaturi milli jbigħu u jixtru bejn il-fruntieri. Dawn id-differenzi jinkludu d-drittijiet tal-konsumatur meta l-oġġetti jkunu difettużi.

B’riżultat ta’ dan, in-negozji jridu l-ħin u jonfqu l-flus sabiex isiru jafu dwar drittijiet kuntrattwali barranin tal-konsumatur meta jbigħu bejn il-fruntieri u biex jadattaw il-kuntratti skont dan.

Ħafna mill-preokkupazzjonijiet ewlenin tal-konsumaturi dwar ix-xiri online huma dwar id-drittijiet kuntrattwali: li mhumiex jirċievu l-ordni tagħhom, li qed jaslilhom prodott żbaljat jew bil-ħsara jew li jsewwu jew jibdlu prodott difettuż.

Armonizzazzjoni ta’ regoli għax-xiri ta’ kontenut diġitali

M’hemmx regoli mal-UE kollha għal kontenut diġitali difettuż. Xi pajjiżi tal-UE diġà bdew ifasslu l-leġiżlazzjoni tagħhom stess. Aħna għandna nevitaw li jkollna 28 sett differenti ta’ regoli għal kontenut diġitali mibjugħ online. 

Biex suq uniku diġitali reali jrabbi l-għeruq, sett uniku ta’ regoli se jkunu qed iġibu ċertezza legali u b’hekk jgħinu lin-negozji jespandu l-attivitajiet tagħhom lejn swieq barranin filwaqt li jagħtu lill-konsumaturi fiduċja biex jilqgħu l-benefiċċji tas-suq uniku diġitali.

Regoli armonizzati għall-prodotti ta’ kontenut diġitali se jnaqqsu l-ispejjeż għan-negozjanti u jħeġġuhom jespandu lil hinn mill-fruntieri. Dawn mhux se jkollhom aktar bżonn li jittrattaw id-differenzi tal-liġi kuntrattwali f’kull pajjiż tal-UE li jixtiequ jbigħu fih. Il-konsumaturi se jkunu jafu x’jistgħu jistennew meta jixtru kontenut diġitali online, u li jkollhom drittijiet jekk il-prodott ikun difettuż.

Fatti u ċifri

 • In-nies ma jixtrux minn siti web f’pajjiżi oħrajn għax ma jafdawx li dan se jaħdem
 • tal-anqas 70 miljun konsumatur esperjenzaw problema waħda jew aktar b’erba’ tipi biss ta’ kontenut diġitali popolari (mużika, antivirus, logħob u cloud storage) matul l-aħħar 12-il xahar
 • 10% biss tal-konsumaturi li esperjenzaw problemi rċevew rimedji. B’riżultat ta’ dawn il-problemi mhux solvuti, il-konsumaturi fl-UE sofrew dannu finanzjarju u mhux finanzjarju stmat bejn €9 - €11-il biljun.
 • in-negozjanti ma jbigħux għax jaqtgħu qalbhom minn kumplessità legali. Il-kuntratti għall-provvista ta’ kontenut diġitali huma maqsumin f’kategoriji b’mod differenti minn pajjiż għal ieħor, jew bħala kuntratti ta’ bejgħ, kuntratti ta’ servizzi jew kuntratti ta’ kiri. B’konsegwenza, ir-rimedji għall-konsumaturi, ivarjaw bejn il-pajjiżi
 • 15% biss tal-konsumaturi tal-UE jixtru online minn pajjiżi oħrajn tal-UE, filwaqt li kważi tliet darbiet aktar (44%) jixtru online f’pajjiżhom
 • 12% biss tal-bejjiegħa bl-imnut tal-UE jbigħu online lill-konsumaturi f’pajjiżi oħrajn tal-UE, filwaqt li tliet darbiet aktar (37%) jbigħu online f’pajjiżhom stess

Effetti previsti ta’ regoli armonizzati

Bħala riżultat tat-tneħħija ta’ ostakoli relatati mal-liġi kuntrattwali, huwa stmat li

 • tal-anqas aktar minn 122, 000 negozju se jibdew ibigħu online lejn pajjiżi oħrajn tal-UE
 • bejn 8 u 13-il miljun konsumatur addizzjonali jibdew jixtru online minn pajjiżi oħrajn tal-UE
 • il-PDG tal-UE se jiżdied b’€4 biljun mil-livell kurrenti tiegħu
 • iż-żieda fil-kompetizzjoni se twassal biex jonqsu l-prezzijiet għall-konsumatur fl-UE. Dan se jwassal għal benessri addizzjonali tal-konsumatur u hu stmat li se jiżdied il-konsum domestiku fl-UE bi €18-il biljun mil-livell kurrenti tiegħu

Dokumenti

Skedi informattivi

25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - general factsheet
English
(1003.48 KB - PDF)
Iddawnlowdja

Skedi informattivi speċifiċi għal kull pajjiż

8 FRAR 2018
Digital contracts for Europe - Austria factsheet
English
(1.01 MB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Belgium factsheet
English
(978.16 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Bulgaria factsheet
English
(977.42 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Cyprus factsheet
English
(976.94 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Czech factsheet
English
(982.17 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Germany factsheet
English
(983.4 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Estonia factsheet
English
(983.58 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Denmark factsheet
English
(988.36 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Greece factsheet
English
(982.24 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Spain factsheet
English
(983.5 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Finland factsheet
English
(984.23 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - France factsheet
English
(982.16 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Croatia factsheet
English
(984.23 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Hungary factsheet
English
(985.3 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Ireland factsheet
English
(984.37 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Italy factsheet
English
(986.8 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Lithuania factsheet
English
(983.44 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Latvia factsheet
English
(984.9 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Luxembourg factsheet
English
(983.64 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Malta factsheet
Malti
(985.92 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Netherlands factsheet
English
(991.25 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Portugal factsheet
English
(976.03 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Poland factsheet
English
(987.12 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Slovenia factsheet
English
(988 KB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Sweden factsheet
English
(1.03 MB - PDF)
Iddawnlowdja
25 OTTUBRU 2017
Digital contracts for Europe - Slovakia factsheet
English
(981.73 KB - PDF)
Iddawnlowdja