Skip to main content

Smluvní pravidla v digitální oblasti

Návrhy na harmonizaci pravidel prodeje digitálního obsahu a nákupů online ve všech 28 zemích EU

Smlouvy v digitální oblasti v Evropě

Nakupování online může být pro spotřebitele rychlé a cenově výhodné. Když ale nastanou problémy, spotřebitelé často netuší, jaká jsou jejich práva. 

Proto Evropská komise přijala dva důležité návrhy. Jeden se týká smluvních pravidel poskytování digitálního obsahu (např. streamingu hudby) a druhý smluvních pravidel prodeje zboží online (např. nákupu fotoaparátu na internetu).

Oba návrhy obsahují soubor pravidel, která budou platit ve všech 28 státech EU.

Současný stav

Návrhy upravující smlouvy v digitální oblasti přijala Komise v prosinci 2015 a v současné době je projednávají spolunormotvůrci.

Dne 8. června 2017 přijala Rada stanovisko k návrhu směrnice týkající se smluvních pravidel poskytování digitálního obsahu.

Evropský parlament se zatím zabývá jak návrhem směrnice týkající se smluvních pravidel poskytování digitálního obsahu (více informací o probíhajícím postupu), tak návrhem směrnice o smluvních pravidlech prodeje zboží online a jinými prostředky na dálku (více informací o probíhajícím postupu).

Jednání mezi Radou a Evropským parlament bude zahájeno, jakmile oba orgány přijmou svá stanoviska.

Nákup digitálního obsahu

Digitálním obsahem se rozumí takové produkty, jako jsou videa, hudba, software nebo streaming sportovních přenosů. Mezi problémy, které se mohou při nákupu těchto produktů online vyskytnout, patří tyto situace:

 • stahovaná hudba se na vašem zařízení nepřehrává
 • koupený software přestane náhle fungovat 

Nákup a prodej zboží online

Prodej zboží online je v každém státě EU jinak právně upraven, takže podniky i spotřebitelé se těmto transakcím spíše vyhýbají. Platí například různé předpisy o právech spotřebitele v případě vadného zboží.

Podniky tak musí investovat čas a peníze na zjišťování informací o tom, jaké předpisy v oblasti spotřebitelského smluvního práva v zahraničí platí, a při přeshraničním prodeji své smlouvy upravovat.

Při nákupu na internetu mají spotřebitelé největší obavy z toho, jak budou uplatňovat svá práva, když jim jejich objednávka nepřijde, dostanou jiný nebo poškozený výrobek nebo jak se budou domáhat opravy nebo náhrady vadného výrobku.

Harmonizace pravidel nákupu digitálního obsahu

V případě vadného digitálního obsahu zatím neexistují žádná pravidla, která by platila v celé Unii. Některé státy EU již začaly připravovat svou vlastní legislativu. Musíme ale zabránit tomu, aby vzniklo 28 různých souborů pravidel upravujících prodej digitálního obsahu online. 

Aby se jednotný digitální trh skutečně ujal, je nutné vytvořit jeden soubor pravidel, který nastolí potřebnou právní jistotu a pomůže tak podnikům rozšířit jejich činnost na zahraniční trhy. Zároveň posílí důvěru spotřebitelů, kteří tak začnou využívat všech výhod jednotného digitálního trhu.

Harmonizovaná pravidla pro produkty s digitálním obsahem sníží obchodníkům náklady a budou je motivovat k tomu, aby začali působit i přes hranice. Prodejci již nebudou muset řešit rozdíly ve smluvním právu země EU, do které chtějí svůj výrobek prodat. Spotřebitelé budou vědět, co můžou očekávat, když si koupí digitální obsah online, a jaká mají práva v případě, že výrobek nebude fungovat.

Fakta a čísla

 • Lidé často nenakupují v internetových obchodech v jiných zemích, jelikož nevěří tomu, že vše proběhne v pořádku.
 • Za posledních 12 měsíců se s problémy se čtyřmi nejpopulárnějšími typy digitálního obsahu (hudba, antivirové programy, hry a úložiště cloud) setkalo minimálně 70 milionů spotřebitelů.
 • Pouze 10 % z nich se dočkalo nápravy. Odhaduje se, že spotřebitelé tak v důsledku těchto nevyřešených problémů utrpěli finanční či nefinanční újmu v rozsahu 9 až 11 miliard eur.
 • Obchodníci do zahraničí neprodávají, protože je odrazuje složitost právních předpisů. Smlouvy na dodání digitálního obsahu spadají v každé zemi do jiné kategorie: kupní smlouva, smlouva o poskytování služeb nebo smlouva o pronájmu. V důsledku toho se také v každé zemi liší prostředky nápravy, které může spotřebitel využít.
 • Pouze 15 % spotřebitelů v EU nakupuje online v jiných zemích EU. To je téměř třikrát méně než těch, kteří nakupují online ve své vlastní zemi (44 %).
 • Pouze 12 % maloobchodníků v EU umožňuje internetový nákup zákazníkům z jiných zemí Unie. Zákazníkům ze své země to při tom umožňuje více než třikrát více maloobchodníků (37 %).

Předpokládané účinky harmonizovaných pravidel

V důsledku odstranění smluvně právních překážek se odhaduje, že

 • nejméně dalších 122 000 podniků začne prodávat online do jiných zemí EU
 • dalších 8 až 13 milionů spotřebitelů začne nakupovat online z jiných zemí EU
 • HDP EU se zvýší o 4 miliardy eur oproti současnému stavu
 • díky silnější konkurenci se sníží spotřebitelské ceny v celé EU. Přínosy pro spotřebitele se tak dále zvýší a spotřeba domácností v EU vzroste odhadem o 18 miliard eur ve srovnání se současnou úrovní.

Dokumenty

Infopřehledy

25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - general factsheet
English
(1003.48 KB - PDF)
Stáhnout

Infopřehledy pro jednotlivé země

8 ÚNOR 2018
Digital contracts for Europe - Austria factsheet
English
(1.01 MB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Belgium factsheet
English
(978.16 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Bulgaria factsheet
English
(977.42 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Cyprus factsheet
English
(976.94 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Czech factsheet
čeština
(845.8 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Germany factsheet
English
(983.4 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Estonia factsheet
English
(983.58 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Denmark factsheet
English
(988.36 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Greece factsheet
English
(982.24 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Spain factsheet
English
(983.5 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Finland factsheet
English
(984.23 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - France factsheet
English
(982.16 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Croatia factsheet
English
(984.23 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Hungary factsheet
English
(985.3 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Ireland factsheet
English
(984.37 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Italy factsheet
English
(986.8 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Lithuania factsheet
English
(983.44 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Latvia factsheet
English
(984.9 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Luxembourg factsheet
English
(983.64 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Malta factsheet
English
(983.11 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Netherlands factsheet
English
(991.25 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Portugal factsheet
English
(976.03 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Poland factsheet
English
(987.12 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Slovenia factsheet
English
(988 KB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Sweden factsheet
English
(1.03 MB - PDF)
Stáhnout
25 ŘÍJEN 2017
Digital contracts for Europe - Slovakia factsheet
English
(981.73 KB - PDF)
Stáhnout