Skip to main content

Regler for digitale aftaler

Forslag om harmonisering af reglerne for salg af digitalt indhold og varer på nettet for alle 28 EU-lande.

Digitale aftaler i Europa

Det kan være hurtigt og billigt for forbrugere at handle på nettet. Men hvis der opstår problemer, er forbrugerne ofte ikke klar over, hvilke rettigheder de har. 

Derfor har Europa-Kommissionen i dag vedtaget to vigtige forslag. Det ene forslag vedrører aftaleregler for levering af digitalt indhold (f.eks. musikstreaming), og det andet vedrører aftaleregler for onlinesalg af varer (hvis man f.eks. køber et kamera på nettet).

Disse forslag vil sørge for, at det er de samme regler, som gælder i alle 28 EU-lande.

Status

Forslagene om digitale aftaler blev vedtaget af Kommissionen i december 2015 og forhandles i øjeblikket i Rådet og Parlamentet.

Den 8. juni 2017 vedtog Rådet sin holdning til forslaget til et direktiv om aftaleregler for levering af digitalt indhold.

Europa-Parlamentet fortsætter sit arbejde med både forslaget til et direktiv om aftaleregler for levering af digitalt indhold (læs mere om den igangværende procedure) og forslaget til et direktiv om aftaleregler for onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer (læs mere om den igangværende procedure).

Forhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet går i gang, så snart begge institutioner har vedtaget deres holdninger.

Køb af digitalt indhold

Digitalt indhold er produkter som videoer, musik, software og livestreaming af sportsarrangementer. Køb af sådanne produkter kan bl.a. medføre følgende problemer

 • den downloadede musik kan ikke afspilles på dit udstyr
 • det købte software fungerer pludseligt ikke 

Køb og salg af varer på nettet

Der findes også forskelle i reglerne for salg af varer på nettet i de forskellige medlemslande, hvilket kan afholde virksomheder og forbrugere fra at sælge og købe varer i andre lande. Forskellene vedrører bl.a. forbrugerrettigheder i tilfælde af defekte varer.

Derfor skal virksomhederne i dag bruge tid og penge på at sætte sig ind i forbrugeraftalereglerne i andre lande, når de sælger på tværs af grænserne, og tilpasse deres aftaler i overensstemmelse hermed.

Mange forbrugeres største bekymring, når det kommer til onlinehandel, handler om, hvad de har ret til, hvis de ikke modtager deres bestilling eller modtager en forkert eller beskadiget vare, eller hvordan de kan få en beskadiget vare repareret eller erstattet.

Harmonisering af reglerne for køb af digitalt indhold

Der findes ingen fælles EU-regler for defekt digitalt indhold. Visse EU-lande er allerede gået i gang med at udforme deres egen lovgivning. Vi bør undgå at få 28 forskellige regelsæt for onlinesalg af digitalt indhold. 

For at sikre et reelt digitalt indre marked, må der etableres et fælles regelsæt, som kan skabe retssikkerhed og dermed hjælpe virksomheder med at udvide deres aktiviteter til udenlandske markeder og give forbrugerne tillid til at udnytte fordelene ved det digitale indre marked.

Harmoniserede regler for digitalt indhold vil mindske omkostningerne for forhandlerne og tilskynde dem til at udvide på tværs af grænserne. Det vil ikke længere være nødvendigt at sætte sig ind i de aftaleretlige forskelle i hvert af de EU-lande, de ønsker at sælge til. Forbrugerne vil vide, hvad de kan forvente, når de køber digitalt indhold på nettet, og kende deres rettigheder, hvis produktet er defekt.

Fakta og tal

 • Nogle mennesker køber ikke på websites i andre lande, fordi de ikke har tillid til at det vil fungere.
 • Mindst 70 millioner forbrugere har haft et eller flere problemer med bare fire forskellige typer populært onlineindhold (musik, antivirusprogrammer, spil og cloudlagring) i løbet af de seneste 12 måneder.
 • Kun 10 % af de forbrugere, der oplevede problemer, modtog kompensation. Som følge af disse uløste problemer har EU’s forbrugere lidt økonomisk og ikke-økonomisk skade, der skønnes at svare til omegnen af 9 til 11 mia. euro.
 • Nogle forhandlere sælger ikke til udlandet på grund af indviklede regler. Aftaler om levering af digitalt indhold kategoriseres forskelligt fra land til land som enten salgsaftaler, aftaler om tjenesteydelser eller lejeaftaler, og forbrugernes rettigheder er derfor også forskellige.
 • Kun 15 % af EU's forbrugere køber online fra andre EU-lande, mens næsten tre gange så mange (44 %) køber online i deres eget land
 • Kun 12 % af EU's detailhandlere sælger online til forbrugere i andre EU-lande, mens over tre gange så mange (37 %) gør det i deres eget land.

Forventede virkninger af harmoniserede regler

Ved at fjerne hindringerne for aftaleretten forventes det, at

 • mindst 122 000 flere virksomheder vil begynde at sælge online til andre EU-lande
 • mellem yderligere 8 og 13 mio. forbrugere vil begynde at handle online i andre EU-lande
 • EU’s BNP vil blive øget med 4 mia. euro fra det nuværende niveau
 • øget konkurrence vil bringe forbrugerpriserne ned i hele EU. Dette vil føre til øget forbrugervelfærd, og det skønnes, at EU’s husstande vil øge deres forbrug med 18 mia. euro fra det nuværende niveau.

Dokumenter

Faktablade

25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - general factsheet
English
(1003.48 KB - PDF)
Download

Landespecifikke faktablade

8 FEBRUAR 2018
Digital contracts for Europe - Austria factsheet
English
(1.01 MB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Belgium factsheet
English
(978.16 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Bulgaria factsheet
English
(977.42 KB - PDF)
Download
 • български
  (855.02 KB - PDF)
  Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Cyprus factsheet
English
(976.94 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Czech factsheet
English
(982.17 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Germany factsheet
English
(983.4 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Estonia factsheet
English
(983.58 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Denmark factsheet
dansk
(847.6 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Greece factsheet
English
(982.24 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Spain factsheet
English
(983.5 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Finland factsheet
English
(984.23 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - France factsheet
English
(982.16 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Croatia factsheet
English
(984.23 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Hungary factsheet
English
(985.3 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Ireland factsheet
English
(984.37 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Italy factsheet
English
(986.8 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Lithuania factsheet
English
(983.44 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Latvia factsheet
English
(984.9 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Luxembourg factsheet
English
(983.64 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Malta factsheet
English
(983.11 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Netherlands factsheet
English
(991.25 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Portugal factsheet
English
(976.03 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Poland factsheet
English
(987.12 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Slovenia factsheet
English
(988 KB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Sweden factsheet
English
(1.03 MB - PDF)
Download
25 OKTOBER 2017
Digital contracts for Europe - Slovakia factsheet
English
(981.73 KB - PDF)
Download