Skip to main content

Daně

Čím se zabývá Komise

V březnu 2015 předložila Komise balíček opatření zaměřených na daňovou transparentnost, který má přispět k boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Jedním z klíčových opatření je automatická výměna informací o daňových rozhodnutích mezi zeměmi Unie, na které se v říjnu 2015 dohodli ministři členských států. 

Další kroky k docílení spravedlivějšího a efektivnějšího zdanění příjmů u právnických osob byly stanoveny v akčním plánu Komise z června 2015. Na základě toho plánu pak Komise v lednu 2016 navrhla další závazná opatření, zejména proti agresivnímu daňovému plánování (tzv. balíček opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem).

Kromě toho Evropská komise sleduje vnitrostátní daňové politiky v rámci tzv. evropského semestru – ročního cyklu koordinace hospodářských politik. Na základě toho pak vydává doporučení pro jednotlivé země.

Profily zemí

Cíle

Cílem je zdanění, které bude:

  • spravedlivější – díky odstranění daňové diskriminace a dvojího zdanění, vyšší transparentnosti a úspěšnému boji proti daňovým podvodům a únikům
  • založeno na jednodušších pravidlech a postupech
  • efektivnější – díky užší spolupráci mezi vnitrostátními daňovými orgány v boji proti podvodům

Činnost ostatních orgánů EU v daňové oblasti