Skip to main content

Maksustamine

Mida teeb Euroopa Komisjon?

Komisjon tegi märtsis 2015 ettepaneku mitmesuguste maksustamise läbipaistvust käsitlevate meetmete kohta, et võidelda äriühingu tulumaksust kõrvalehoidumise vastu. Kõige olulisem meede on võtta kasutusele liikmesriikide maksuotsuseid käsitleva teabe automaatse vahetamise süsteem, millega ELi ministrid nõustusid oktoobris 2015. 

Komisjoni juunis 2015 esitatud tegevuskava sisaldab järgmiseid samme äriühingute maksustamise muutmiseks õiglasemaks ja tulemuslikumaks. Komisjon esitas tegevuskava alusel jaanuaris 2016 uued siduvad meetmed, eelkõige agressiivse maksustamise vältimise probleemi lahendamiseks (maksude vältimise vastane pakett).

Peale selle jälgib Euroopa Komisjon riikide maksupoliitikat ka Euroopa poolaasta raames, s.o iga-aastane ELi majanduspoliitika koordineerimise tsükkel. Selle põhjal esitab EL riigipõhiseid soovitusi.

Riigipõhised profiilid

Eesmärgid

Muuta maksusüsteem:

  • õiglasemaks, kõrvaldades maksustamisalase diskrimineerimise ja topeltmaksustamise ning suurendades läbipaistvust ja võideldes maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmise vastu;
  • lihtsamaks, lihtsustades eeskirju ja menetlusi;
  • tõhusamaks, parandades riiklike maksuametite vahelist pettusevastast koostööd.

Teiste ELi institutsioonide tegevus maksustamisvaldkonnas