Gå direkt till innehållet

Skatter

EU samordnar vissa nationella skatteregler och skattesatser. EU främjar också samarbete mellan länderna för att bekämpa skattefusk och skatteflykt, få bort diskriminerande skatter och sänka kostnaderna för att följa reglerna.

Vad gör kommissionen?

I mars 2015 föreslog kommissionen flera åtgärder för ökad skattetransparens för att motverka företagens skatteflykt. En viktig punkt är att medlemsländerna automatiskt ska informera varandra om sina skattebeslut, vilket ministerrådet enades om i oktober 2015.

I juni 2015 lade kommissionen fram en handlingsplan för hur företagsbeskattningen kan göras rättvisare och effektivare. Med utgångspunkt i planen föreslog kommissionen i januari 2016 ytterligare bindande åtgärder för att motverka aggressiv skatteplanering (åtgärdspaketet mot skatteflykt).

Dessutom följer kommissionen ländernas skattepolitik inom den europeiska planeringsterminen, EU:s årliga cykel för samordning av den ekonomiska politiken. Länderna får sedan specifika rekommendationer.

Se rekommendationerna för olika länder

Mål

 

  • Rättvisare beskattning genom att få bort skattediskriminering och dubbelbeskattning samt öka öppenheten och bekämpa skattefusk och skatteflykt.
  • Enklare beskattning genom att förenkla regler och förfaranden.
  • Effektivare beskattning genom att främja samarbetet mot bedrägerier mellan ländernas skattemyndigheter.

Se vad andra EU-institutioner gör i skattefrågor

Viktiga initiativ