Skip to main content

Fødevaresikkerhed

Hvad laver Kommissionen?

Europa-Kommissionen har som mål at sørge for høj fødevaresikkerhed og god dyre- og plantesundhed i EU via den sammenhængende fra jord til bord-strategi og samtidig gennemføre tilstrækkelig overvågning og sikre et velfungerende indre marked.

Gennemførelsen af denne integrerede fødevaresikkerhedspolitik i EU afspejles i forskellige tiltag, bl.a.:

Nyheder på fødevaresikkerhedsområdet

Besøg websitet for fødevaresikkerhed

Se, hvad andre EU-institutioner gør på fødevaresikkerhedsområdet