Přejít na hlavní obsah

Nařízení o digitálních službách

Bezpečné online prostředí odpovědné vůči uživatelům

Nařízení o digitálních službách (DSA) – přehled

Nařízení o digitálních službách reguluje online zprostředkovatele a platformy, jako jsou tržiště, sociální sítě, platformy pro sdílení obsahu, obchody s aplikacemi a online platformy pro cestování a ubytování. Jeho hlavním cílem je předcházet nezákonným a škodlivým aktivitám na internetu a šíření dezinformací. Zajišťuje bezpečnost uživatelů, chrání základní práva a vytváří spravedlivé a otevřené prostředí online platforem.

Jaké jsou hlavní cíle nařízení o digitálních službách?

Nařízení o digitálních službách chrání spotřebitele a jejich základní práva online stanovením jasných a přiměřených pravidel. Podporuje inovace, růst a konkurenceschopnost a usnadňuje rozšiřování menších platforem, malých a středních podniků a startupů. Role uživatelů, platforem a veřejných orgánů byly přehodnoceny tak, aby byly v souladu s evropskými hodnotami a chránily občany.

alt=""
Přínos pro občany
 • lepší ochrana základních práv
 • větší kontrola a širší nabídka
 • silnější ochrana dětí na internetu
 • nižší riziko, že narazí na nezákonný obsah
alt=""
Přínos pro poskytovatele digitálních služeb
 • právní jistota
 • jednotný soubor pravidel v celé EU
 • snazší rozjezd a expanze podnikání v Evropě
alt=""
Přínos pro uživatele digitálních služeb z řad podniků
 • přístup na trhy v celé EU prostřednictvím platforem
 • rovné podmínky a diskvalifikace poskytovatelů nezákonného obsahu
alt=""
Pro společnost celkově
 • větší demokratická kontrola a dohled nad online platformami
 • zmírňování systémových rizik, jako jsou manipulace nebo dezinformace

Na koho se nařízení vztahuje?

Nařízení o digitálních službách obsahuje pravidla týkající se online zprostředkovatelských služeb, které každý den používají miliony Evropanů. Povinnosti uložené různým online subjektům odpovídají jejich úloze, velikosti a dopadu na online ekosystém.

Nová pravidla budou muset dodržovat všichni online zprostředkovatelé, kteří nabízejí své služby na jednotném trhu bez ohledu na to, zda jsou usazeni v EU, nebo mimo ni. Povinnosti uložené mikropodnikům a malým společnostem budou úměrné jejich možnostem a velikosti, ale odpovědnost jim zůstane. A i kdyby se mikropodniky a malé podniky výrazně zvětšily, mohou během přechodného dvanáctiměsíčního období využívat cílené výjimky ze souboru povinností.

Nařízení o digitálních službách vstupuje v platnost

Pravidla nařízení o digitálních službách se od 17. února 2024 vztahují na všechny platformy. Od konce srpna 2023 se tato pravidla již vztahují na určené platformy s více než 45 miliony uživatelů v EU (10 % obyvatelstva EU), tzv. velmi velké online platformy nebo velmi velké internetové vyhledávače.

Komise bude nařízení o digitálních službách prosazovat společně s vnitrostátními orgány, které budou dohlížet na to, zda předpisy dodržují platformy usazené na jejich území. Komise je primárně odpovědná za sledování a prosazování dodatečných povinností vztahujících se na velmi velké online platformy a velmi velké online vyhledávače, jako jsou opatření ke zmírnění systémových rizik.

Donucovací rámec podle nařízení o digitálních službách

Rámec pro spolupráci podle nařízení o digitálních službách

Co nová pravidla znamenají pro uživatele, podniky a platformy

Person holding a tablet

Co přinášejí nová pravidla uživatelům

People in an office

Co přinášejí nová pravidla podnikům

3 persons holding their phones

Co přinášejí nová pravidla platformám

Dokumenty