Pereiti prie pagrindinio turinio

Skaitmeninių paslaugų aktas

Saugios ir atskaitingos interneto aplinkos užtikrinimas

Skaitmeninių paslaugų akto (SPA) apžvalga

SPA reglamentuojami interneto tarpininkai ir platformos, pavyzdžiui, prekyvietės, socialiniai tinklai, dalijimosi turiniu platformos, programėlių parduotuvės ir internetinės kelionių ir apgyvendinimo platformos. Pagrindinis SPA tikslas – užkirsti kelią neteisėtai ir žalingai veiklai internete ir dezinformacijos plitimui. Juo užtikrinamas naudotojų saugumas, apsaugomos pagrindinės teisės ir sukuriama sąžininga ir atvira interneto platformų aplinka.

Ko siekiama Skaitmeninių paslaugų aktu?

SPA nustatant aiškias ir proporcingas taisykles užtikrinama vartotojų ir jų pagrindinių teisių apsauga internete. Juo skatinamos inovacijos, ekonomikos augimas ir konkurencingumas ir sudaromos palankesnės sąlygos plėsti mažesnių platformų, MVĮ ir startuolių veiklą. Atsižvelgiant į Europos vertybes, iš naujo apibrėžiami naudotojų, platformų ir valdžios institucijų vaidmenys, o daugiausia dėmesio skiriama piliečiams.

 • alt=""
  Piliečiams
  • geresnė pagrindinių teisių apsauga
  • daugiau kontrolės ir pasirinkimo galimybių
  • didesnė vaikų apsauga internete
  • mažesnis neteisėto turinio poveikis
 • alt=""
  Skaitmeninių paslaugų teikėjams
  • teisinis tikrumas
  • bendras taisyklių rinkinys visoje ES
  • lengviau pradėti veiklą ir plėsti veiklą Europoje
 • alt=""
  Skaitmeninių paslaugų verslo klientams
  • prieiga prie ES rinkų per platformas
  • vienodos sąlygos neteisėto turinio teikėjų atžvilgiu
 • alt=""
  Plačiajai visuomenei
  • didesnė demokratinė sisteminių platformų kontrolė ir priežiūra
  • sisteminės rizikos, pavyzdžiui, manipuliavimo ar dezinformacijos, mažinimas

Kuriems paslaugų teikėjams taikoma?

Į SPA įtrauktos taisyklės dėl internetinių tarpininkavimo paslaugų, kuriomis kasdien naudojasi milijonai europiečių. Įvairių interneto dalyvių pareigos atitinka jų vaidmenį, dydį ir poveikį interneto ekosistemai.

Visi paslaugas bendrojoje rinkoje siūlantys internetiniai tarpininkai – tiek įsisteigę ES, tiek už jos ribų – turės laikytis naujųjų taisyklių. Labai mažoms ir mažosioms įmonėms bus nustatyti jų pajėgumui ir dydžiui proporcingi įpareigojimai, kartu užtikrinant, kad jos liktų atskaitingos. Be to, net jei labai mažos ir mažosios įmonės labai išaugtų, pereinamuoju 12 mėnesių laikotarpiu jos būtų tikslingai atleistos nuo tam tikrų prievolių.

Įsigalioja Skaitmeninių rinkų aktas

Nuo 2024 m. vasario 17 d. Skaitmeninių paslaugų akto taisyklės taikomos visoms platformoms. Nuo 2023 m. rugpjūčio mėn. pabaigos šios taisyklės jau buvo taikomos įvardytosioms platformoms, turinčioms daugiau kaip 45 mln. naudotojų ES (10 proc. ES gyventojų), vadinamosioms labai didelėms interneto platformoms (VLOPs) arba labai didelėms interneto paieškos sistemoms (VLOSE).

Komisija kartu su nacionalinėmis valdžios institucijomis, kurios prižiūrės, kaip jų teritorijoje įsteigtos platformos laikosi reikalavimų, užtikrins SPA vykdymą. Komisija visų pirma yra atsakinga už papildomų įpareigojimų, taikomų labai didelėms interneto platformoms ir labai didelėms interneto paieškos sistemoms, pvz., sisteminės rizikos mažinimo priemonių, vykdymo stebėseną ir vykdymo užtikrinimą.

Skaitmeninių paslaugų akte nustatyta vykdymo užtikrinimo sistema

Skaitmeninių paslaugų akte nustatyta bendradarbiavimo sistema

Ką naujosios taisyklės reiškia naudotojams, įmonėms ir platformoms

Person holding a tablet

Daugiau informacijos apie naujas taisykles naudotojams

People in an office

Daugiau informacijos apie naujas taisykles įmonėms

3 persons holding their phones

Daugiau informacijos apie naujas taisykles platformoms

Dokumentai