Pāriet uz galveno saturu

Digitālo pakalpojumu akts

Veidojam drošu un pārskatatbildīgu tiešsaistes vidi

Digitālo pakalpojumu akta pārskats

Digitālo pakalpojumu akts reglamentē tiešsaistes starpnieku un platformu, piemēram, tirdzniecības vietu, sociālo tīklu, satura koplietošanas platformu, lietotņu veikalu un tiešsaistes ceļojumu un izmitināšanas platformu darbību. Tā galvenais mērķis ir novērst nelikumīgas un kaitīgas darbības tiešsaistē un dezinformācijas izplatīšanu. Tas nodrošina lietotāju drošību, aizsargā pamattiesības un rada taisnīgu un atvērtu tiešsaistes platformu vidi.

Kādi ir Digitālo pakalpojumu akta galvenie mērķi?

Akts aizsargā patērētājus un viņu pamattiesības tiešsaistē, nosakot skaidrus un samērīgus noteikumus. Tas veicina inovāciju, izaugsmi un konkurētspēju un sekmē mazāku platformu, MVU un jaunuzņēmumu darbības izvēršanu. Lietotāju, platformu un valsts iestāžu lomas tiek līdzsvarotas saskaņā ar Eiropas vērtībām, galveno uzmanību pievēršot iedzīvotājiem.

alt=""
Iedzīvotājiem
 • Labāka pamattiesību aizsardzība
 • Lielāka kontrole un izvēles iespējas
 • Stingrāka bērnu aizsardzība tiešsaistē
 • Mazāk nelikumīga satura
alt=""
Digitālo pakalpojumu sniedzējiem
 • Juridiskā noteiktība
 • Vienots noteikumu kopums visā ES
 • Vieglāk sākt un izvērst saimniecisko darbību Eiropā
alt=""
Uzņēmumiem, kas izmanto digitālos pakalpojumus
 • Piekļuve ES mēroga tirgiem platformās
 • Vienota pieeja attiecībā uz nelikumīga satura sniedzējiem
alt=""
Sabiedrībai kopumā
 • Nostiprināta sistēmisko platformu demokrātiskā kontrole un uzraudzība
 • Sistēmisko risku, tādu kā manipulācija vai dezinformācija, mazināšana

Kurus pakalpojumu sniedzējus aptver Digitālo pakalpojumu akts?

Tas satur noteikumus, kas ir piemērojami tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem, kurus katru dienu izmanto miljoniem eiropiešu. Tiešsaistes dalībnieku pienākumi variē atkarībā no viņu lomas, lieluma un ietekmes tiešsaistes vidē.

Visiem tiešsaistes starpniekiem, kas piedāvā savus pakalpojumus vienotajā tirgū, neatkarīgi no tā, vai tie veic uzņēmējdarbību ES vai ārpus tās, būs jāievēro jaunie noteikumi. Mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem būs saistības, kas ir samērā ar to spējām un lielumu, vienlaikus nodrošinot, ka tie paliek atbildīgi. Turklāt, pat ja mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi ievērojami augtu, 12 mēnešu pārejas periodā tiem tiktu piemērots mērķtiecīgs atbrīvojums no vairākiem pienākumiem.

Stājas spēkā Digitālo pakalpojumu akts

No 2024. gada 17. februāra Digitālo pakalpojumu akts attiecas uz visām platformām. Kopš 2023. gada augusta beigām šie noteikumi jau ir tikuši piemēroti noteiktām platformām, kurās ir vairāk nekā 45 miljoni ES lietotāju (10 % ES iedzīvotāju), tā sauktajām ļoti lielām tiešsaistes platformām (VLOP) vai ļoti lielām tiešsaistes meklētājprogrammām (VLOSE).

Komisija īstenos Digitālo pakalpojumu aktu kopā ar valstu iestādēm, kuras uzraudzīs to valstī izveidoto platformu atbilstību aktam. Komisija galvenokārt ir atbildīga par VLOP un VLOSE piemērojamo papildu pienākumu, piemēram, sistēmisko risku mazināšanas pasākumu, uzraudzību un izpildi.

Izpildes satvars saskaņā ar Digitālo pakalpojumu aktu

Sadarbības satvars saskaņā ar Digitālo pakalpojumu aktu

Ko jaunie noteikumi nozīmē lietotājiem, uzņēmumiem un platformām?

Person holding a tablet

Uzzināt vairāk par jaunajiem noteikumiem lietotājiem

People in an office

Uzzināt vairāk par jaunajiem noteikumiem uzņēmumiem

3 persons holding their phones

Uzzināt vairāk par jaunajiem noteikumiem platformām

Dokumenti