Skip to main content

Drittijiet tat-tfal

L-UE u l-pajjiżi tal-UE jridu jirrispettaw, jipproteġu u jippromwovu d-drittijiet tat-tfal. Il-politiki tal-UE kollha li għandhom impatt fuq it-tfal iridu jkunu mfassla skont l-aħjar interessi tat-tfal.