Pereiti prie pagrindinio turinio

Teisingumas ir pagrindinės teisės

ES piliečiai turi teisę gyventi bet kurioje ES šalyje ir gali nevaržomai kirsti sienas. Komisija siekia sukurti Europos Sąjungos teisingumo erdvę, kurioje piliečiai galėtų lengviau naudotis savo teisėmis, o įmonės – bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis. 

Policies

The Union of Equality

Striving to build a Union of Equality where all people can live free from discrimination

Lyčių lygybė tarptautiniu mastu

Lyčių lygybė yra viena iš prioritetinių bendradarbiavimo tarptautiniu mastu sričių, siekiant pagerinti moterų ir vaikų gyvenimo sąlygas visame pasaulyje.

Tarptautinės žmogaus teisės

Žmogaus teisės ginamos palaikant politinį dialogą su šalimis, teikiant pagalbą, įgyvendinant vystymosi politiką ir dalyvaujant daugiašaliuose Jungtinių Tautų ir kitokiuose forumuose.

Civil justice

The EU has put in place a number of measures designed to help citizens with cross-border litigation.

Criminal justice

The EU wants to build an area of criminal justice, where fair trial rights for citizens are protected and police, prosecutors and judges work together.

Digitalisation of justice

Digitalisation of justice systems aims to give a new push for European democracy in line with the political priority of a Europe fit for the digital age.

Duomenų apsauga

Teisė į asmens duomenų apsaugą, taisyklių reforma ir duomenų apsaugos reglamentas bei direktyva.

Teisinės valstybės principo laikymosi užtikrinimas

Teisinė valstybė yra viena iš pagrindinių Sąjungos vertybių, įtvirtintų Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Tai taip pat yra būtina visų kitų pagrindinių Sąjungos vertybių, įskaitant pagrindines teises ir demokratiją, apsaugos sąlyga. Laikytis teisinės valstybės principo yra itin svarbu, kad būtų užtikrintas pats ES veikimas: kad būtų veiksmingai taikoma ES teisė, kad tinkamai veiktų vidaus rinka, kad būtų užtikrinama investicijoms palanki aplinka ir tarpusavio pasitikėjimas. Teisinės valstybės pagrindas – veiksminga teisminė apsauga, kuriai užtikrinti būtinas nacionalinių teisingumo sistemų nepriklausomumas, kokybė ir veiksmingumas.

Combatting discrimination

Tackling discrimination and racism, gender equality and equal pay rules, actions on Roma integration and LGBTI equality

Vaiko teisės

Vaikų teisės ES yra saugomos ir remiamos. Visų krypčių ES politika, turinti poveikio vaikams, turi būti rengiama atsižvelgiant į vaiko interesus.

Lyčių lygybė

Panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, didinti lyčių pusiausvyrą politikos ir verslo srityse, panaikinti smurtą dėl lyties, skatinti lyčių lygybę tarptautiniu mastu.

Related

Commissioner   Didier Reynders, Helena Dalli
Departments:    Justice and Consumers