Skip to main content

Gnó agus tionscal

Tá sé mar aidhm ag an Aontas Eorpach tionscal agus gnó a bheith níos iomaíche agus poist agus fás a chur chun cinn trí thimpeallacht atá fabhrach do ghnó a chothú.

Policies

Teicneolaíocht an spáis

D'fhonn neamhspleáchas na hEorpa ó thaobh cúrsaí spáis de a shuí, tá an tAontas Eorpach ag baint feidhm as cláir satailítbhunaithe – a leithéid Galileo, mar shampla – rud a spreagann nuálaíocht agus cruthú post.

Tionscal na slándála

Cuidíonn an Coimisiún Eorpach leis an earnáil seo trí mhaoiniú a chur ar fáil agus trí bheith ag obair chun nósanna imeachta deimhniúcháin le haghaidh teicneolaíochtaí slándála a chomhchuibhiú.

Geilleagar ciorclach

A bhuí le straitéis nua geilleagair chiorclaigh, beidh geilleagar na hEorpa níos iomaíche agus níos éifeachtúla ó thaobh acmhainní de i dtaca le réimse earnálacha éagsúla eacnamaíocha.

Margadh na hEorpa do shonraí spáis

Soláthraíonn clár Copernicus sonraí ar chomhshaol an Domhain agus ar éigeandálaí agus géarchéimeanna, agus úsáidtear na sonraí sin chun faisnéis bhreisluacha a chur ar fáil.