Skip to main content

Podnikanie a priemysel

EÚ chce zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu a podnikov a podporiť zamestnanosť a rast prostredníctvom lepšieho podnikateľského prostredia.

Policies

Vesmírne technológie

EÚ realizuje satelitné programy (napríklad Galileo), podporuje inovácie a vytváranie pracovných miest a snaží sa o európsku nezávislosť v oblasti vesmírnych technológií.

Bezpečnostný priemysel

Európska komisia prispieva na financovanie a pracuje na harmonizácii postupov certifikácie bezpečnostných technológií.

Obehové hospodárstvo

Nová stratégia obehového hospodárstva, ktorá sa zameriava na celý rad odvetví, zvýši konkurencieschopnosť nášho hospodárstva a prispeje k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov.