Skip to main content

Verslas ir pramonė

Pasitelkdama verslui palankią aplinką ES siekia, kad pramonė ir verslas būtų konkurencingesni, taip pat skatina darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą.

Policies

Pramonės konkurencingumas ir inovacijos

Siekiama remti konkurencingumą, inovacijas, bazines didelio poveikio technologijas ir įmonių socialinę atsakomybę, drauge saugant pramoninės nuosavybės teises.

Kosmoso technologijos

ES įgyvendina palydovinės navigacijos programas, pvz., „Galileo“, siekdama įtvirtinti Europos nepriklausomumą kosmoso srityje, skatinti inovacijas ir darbo vietų kūrimą.

Saugumo pramonė

Europos Komisija prisideda prie saugumo technologijų sertifikavimo procedūrų finansavimo ir stengiasi jas suderinti.

Žiedinė ekonomika

Įgyvendinus naują žiedinės ekonomikos strategiją Europoje bus sukurta konkurencingesnė efektyvaus išteklių naudojimo ekonomika. Pokyčių įvyks įvairiuose ekonomikos sektoriuose.

Palydovais gautų duomenų Europos rinka

Pagal programą „Copernicus“ teikiami duomenys apie Žemės aplinką, taip pat ekstremaliąsias situacijas ir krizes; šie duomenys vėliau paverčiami pridėtinę vertę turinčia informacija.