Przejdź do treści głównej

Przedsiębiorstwa i przemysł

UE dąży do tego, aby przemysł i gospodarka były bardziej konkurencyjne oraz wspiera wzrost gospodarczy i zatrudnienie poprzez tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw.

Policies

Wspieranie konkurencyjności, innowacji, kluczowych technologii prorozwojowych i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw własności przemysłowej

UE wdraża programy satelitarne, takie jak Galileo, aby zagwarantować niezależność europejskiej przestrzeni kosmicznej, pobudzać innowacyjność i tworzenie miejsc pracy.

Komisja Europejska prowadzi prace nad harmonizacją procedur certyfikacji technologii w dziedzinie bezpieczeństwa i udostępnia wsparcie finansowe w tej dziedzinie.

Nowa strategia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmująca wiele różnych sektorów gospodarki, pozwoli przekształcić Europę w bardziej konkurencyjną gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów.