Skip to main content

Întreprinderi și industrie

UE acționează pentru a îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor și a industriei europene și pentru a crea un mediu de afaceri care să favorizeze crearea de locuri de muncă și creșterea economică.

Policies

Competitivitate și inovare în industrie

UE promovează competitivitatea, inovarea, tehnologiile generice esențiale și responsabilitatea socială a întreprinderilor. În același timp, protejează drepturile de proprietate industrială.

Tehnologiile spațiale

Datorită programelor precum Galileo, UE a devenit un actor principal în domeniul spațial și a dat un nou impuls inovării și ocupării forței de muncă.

Sectorul securității

Comisia Europeană contribuie la dezvoltarea acestui sector oferind finanțare și armonizând procedurile de certificare a tehnologiilor de securitate.

Economia circulară

O nouă strategie pentru o economie circulară, care va fi aplicată în diverse sectoare economice, va transforma Europa într-o economie mai competitivă și mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.