Skip to main content

Ondernemingen en industrie

De EU wil de industrie en het bedrijfsleven concurrerender maken en de groei en werkgelegenheid bevorderen via een bedrijfsvriendelijk klimaat.

Policies

Concurrentievermogen en innovatie

Bevorderen van concurrentievermogen, innovatie, sleuteltechnologieën en maatschappelijk verantwoord ondernemen, met bescherming van industriële eigendomsrechten.

Ruimtevaarttechnologie

De EU ontwikkelt satellietdiensten zoals Galileo om Europa op ruimtevaartgebied autonoom te maken en zo innovatie en werkgelegenheid te stimuleren.

Beveiligingsindustrie

De Europese Commissie financiert en werkt aan de harmonisering van de certificeringsprocedures voor beveiligingsstechnologie.

Circulaire economie

Een nieuwe circulaire economie, die in allerlei sectoren wordt ingevoerd, zal Europa omvormen tot een beter concurrerende grondstoffenefficiënte economie.

Europese markt voor ruimtevaartgegevens

Het Copernicus-programma levert gegevens over het milieu op aarde en over nood- en crisissituaties, die vervolgens worden omgezet in informatie met toegevoegde waarde.