Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Борба с дезинформацията

Разграничаване на фактите от измислиците за ваксините

Съмнявате се в достоверността на някои от историите, които сте прочели? Ето какви са фактите:

Предвид неотложния характер на настоящата криза ЕС предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че ваксините срещу COVID-19, които отговарят на високите стандарти на ЕС за безопасност и ефикасност, ще достигнат възможно най-скоро до всеки, който се нуждае от тях.

Ваксинациите са един от най-големите успехи на общественото здравеопазване. Всяка година те предотвратяват смъртта на 2—3 милиона души и предпазват още повече хора от инвалидност и доживотни болести в целия свят. ЕС се стреми да гарантира, че на хората се предлагат единствено ваксини срещу COVID-19, които отговарят на високите стандарти на ЕС за безопасност и ефикасност. Комисията сключи няколко предварителни споразумения за закупуване с разработчици на ваксини и осигури достатъчно дози за ваксиниране на всички граждани на ЕС. За всички ваксини, разрешени от Европейската комисия след оценка от Европейската агенция по лекарствата (EMA), ще бъде публикувана информация на уебстраницата Безопасни ваксини срещу COVID-19 за европейците. Там можете също така да видите кои ваксини са в процес на оценяване от EMA и кои са в процес на разработване.

Ваксините помагат за предпазване на хората от опасни болести. По време на пандемията от коронавирус някои хора разпространяват ненаучни твърдения срещу ваксините. Тези твърдения са насочени към страховете на хората и могат да предизвикат значителни вреди за общественото здраве. Подвеждаща информация, теории, които не са доказани научно, и необосновани твърдения, че ваксините модифицират ДНК или водят до отравяне, предизвикват колебания и отказ за ваксинация сред хората.

Безпрецедентната научнамобилизация даде обещаващи резултати. Коронавирусът е изключително опасен и засяга нашия начин на живот. Поради това световната научноизследователска общност в областта на медицината съсредоточи усилията си върху разработването на безопасни и ефективни ваксини и успя да постигне резултати за рекордно кратко време. Въпреки неотложността на ситуацията се изисква потенциалните ваксини да преминат през строга оценка от Европейската агенция по лекарствата, за да се гарантира, че те са ефективни, безопасни и с високо качество, преди да бъдат предложени на обществеността. Благодарение на огромната мобилизация на ресурси и експертен опит на всеки етап, процесите на разработване, оценка и издаване на разрешения бяха ускорени.

  Цифровият COVID сертификат на ЕС дава възможност на всички европейци да пътуват безопасно в Съюза и извън него по работа или на почивка.

  Европейската комисия представи законодателно предложение за цифров COVID сертификат на ЕС, който служи като доказателство, че дадено лице е ваксинирано срещу COVID-19, получило е отрицателен резултат от тест за болестта или е преболедувало COVID-19. Целта на сертификата е да се улесни безопасното и свободно движение на гражданите в държавите от ЕС. Той съдържа само минимален набор от данни, необходими за потвърждаване на свързания с ваксиниране, тестване или преболедуване статус на потребителя. Сертификатът е безплатен и се издава под формата на код QR по електронен път или на хартиен носител.

  QR кодът ще съдържа цифров подпис за защита на сертификата срещу фалшифициране. При проверка на сертификата се сканира QR кодът и се проверява подписът. Европейската комисия създаде портал, чрез който всички подписи на сертификати могат да бъдат проверявани в целия ЕС. Личните данни на притежателя на сертификата няма да преминават през портала.

  Има много погрешни схващания относно цифровия COVID сертификат на ЕС — от конспиративни теории до невярна информация във връзка с иначе основателни опасения и въпроси. Сред тях е твърдението, че сертификатът ще се използва за ограничаване на пътуването на хора, които не са ваксинирани, но това не е вярно. Един от основните принципи на цифровия COVID сертификат на ЕС е недискриминацията — държавите членки, които изискват доказателство за ваксинация, трябва да приемат при същите условия отрицателен резултат от тест за COVID-19 или удостоверение за преболедуване на COVID-19. Със сертификата няма да се добавят допълнителни ограничения или забрани за пътуване, а ще се улесни пътуването в рамките на ЕС.

  Най-важното е, че цифровият COVID сертификат на ЕС е временна мярка. Комисията ще прекрати прилагането ѝ веднага щом Световната здравна организация обяви, че пандемията от COVID-19 е приключила.

  Страничните ефекти от ваксините, ако има такива, са временни и много леки.

  Страничните ефекти не са явление, което е характерно само за ваксините. Известно е, че храни и други лекарства също предизвикват нежелани реакции, някои по-сериозни от други, но през повечето време не възникват никакви странични ефекти. В редките случаи, в които настъпват нежелани реакции, те почти винаги са леки и не продължават много дълго. Това се отнася и за ваксините срещу COVID-19. Най-често срещаните странични ефекти от която и да е ваксина са лека и временна болка или подуване на мястото на инжектиране, умора, втрисане, гадене, повръщане и повишена температура. При по-малко от 1 на 10 души може да се наблюдава обрив, копривна треска или зачервяване на мястото на инжектиране. Сърбеж на мястото на инжектиране възниква още по-рядко — при 1 на 100 души. Публикувани са пълни списъци на потенциалните странични ефекти от ваксините на BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen. За повече информация можете също така да се обърнете към вашия лекар.

  Въпреки че всеки предполагаем случай на сериозни нежелани реакции, предизвикани от ваксинация срещу COVID-19, трябва да се приема сериозно, също така не бива да прибързвате със заключенията. Дори ако симптом се появи скоро след ваксинацията, това не означава автоматично, че той е причинен от самата ваксинация. Причините за него може да не са свързани с ваксината и да става въпрос за нещастно съвпадение. Единственият начин да се разбере дали дадена нежелана реакция е причинена от ваксинацията, е да се изчака медицинските специалисти внимателно да прегледат всички, на които е поставена ваксината, и да отделят действителните случаи на странични ефекти от случаите, които нямат връзка с ваксината.

  Ако при вас настъпят нежелани реакции, след като са ви поставили ваксина срещу COVID-19, моля, уведомете вашия лекар.

  Пациентите, участващи в клиничните изпитвания на ваксини срещу COVID-19, са представителни за популацията, която ще използва ваксините, ако бъдат разрешени.

  Съгласно високите стандарти на ЕС за безопасност и ефикасност всяка нова ваксина, като например срещу COVID-19, трябва да премине през строги клинични изпитвания. След това производителят трябва да предостави данните от тези клинични изпитвания на Европейската агенция по лекарствата. Тя разглежда данните и решава дали да препоръча на Европейската комисия използването на ваксината. Един от факторите, които Европейската агенция по лекарствата разглежда, е групата пациенти, които са участвали в клиничните изпитвания. За да може чрез клиничните изпитвания да се провери дали дадена ваксина срещу COVID-19 е безопасна и ефективна, участниците в изпитванията трябва да са представителни за популацията, която ще бъде ваксинирана, ако ваксината бъде одобрена. Поради това в клиничните изпитвания е участвала разнообразна група от участници (с различен етнически произход, възраст и пол). В изпитванията са участвали и представители на рискови групи. Резултатите показват, че при всички групи се наблюдават високи равнища на безопасност и ефективност.

  Много невярна информация е насочена и към предполагаемите странични ефекти от ваксината при бременните жени. Вярно е, че данните за употребата на ваксини срещу COVID-19 по време на бременност са много ограничени, защото бременните жени обикновено не участват в проучвания, тъй като бременността засяга имунната им система. Проучванията при животни обаче показват, че по време на бременността не се наблюдават нежелани реакции, и специалистите не очакват ваксината да има странични ефекти. Решението дали да се ваксинира бременна жена трябва да бъде взето след внимателно обсъждане на ползите и рисковете с медицински специалист. Производителите на ваксини ще продължат да следят отблизо ваксинираните лица, за да гарантират дългосрочната ефикасност и безопасност на ваксините.

  Естественият имунитет срещу COVID-19 след заразяване е временен и хората, които са били заразени, трябва все пак да се ваксинират след консултация с лекаря си.

  Наличните научни данни за естествения имунитет срещу COVID-19 след потвърдено заразяване показват, че той не е много траен — според повечето оценки лице, което е преболедувало COVID-19, има естествен имунитет в продължение на шест до осем месеца. Бъдете внимателни, когато четете недоказани твърдения за естествен имунитет срещу COVID-19 след инфекция, и продължавайте да спазвате необходимите мерки, за да се предпазите от възможна повторна инфекция — стойте на разстояние от другите хора, носете маска и мийте често ръцете си. Ако наскоро сте преболедували COVID-19, консултирайте се с вашия лекар или местния здравен орган кога да ви бъде поставена ваксина.

  Ваксинациите се извършват толкова бързо, колкото позволява производственият капацитет в световен мащаб.

  Равнищата на ваксинация в държавите от ЕС зависят от много фактори, един от които е производството на ваксини и доставките от производителите за страните от Съюза. Отчитайки това, в ранните етапи на пандемията Европейската комисия предложи финансова подкрепа на разработчиците на ваксини, за да им помогне да увеличат производствения си капацитет в замяна на ангажимент за доставка на милиарди дози ваксини. Комисията сключи договори с няколко различни производителя на ваксини за поръчка на общо 2,3 милиарда дози от бъдещи ваксини, за да увеличи максимално шансовете за получаване на най-добрата ваксина или ваксини. ЕС купи дози ваксини още от момента, в който такива се предлагаха от производители.

  Първите дози ваксини бяха доставени в държавите от ЕС преди европейските дни на ваксинацията на 27—29 декември 2020 г., но разпределението на ваксините от този момент нататък зависи от националните и регионалните организации и степента им на подготвеност. 

  Държавите членки отговарят за своите здравни политики. Комисията координира действията по трансгранични въпроси и предоставя подкрепа.

  Европейската комисия оказва подкрепа на европейските държави и помага за координирането на усилията по време на криза. Комисията се подготвя за бъдещи трансгранични здравни кризи чрез засилване на координацията между европейските държави, укрепване на нашите медицински и научни агенции и започване на инициативи, като например фармацевтичната стратегия за Европа. В областта на здравеопазването основната компетентност винаги ще е на държавите членки, които отговарят за своите политики.

  Ваксините срещу COVID-19 преминават през няколко етапа на сериозни изпитвания и научни оценки, преди да бъдат одобрени.

  Процесът на одобрение на ваксините е едновременно щателен и прозрачен. Ваксините срещу COVID-19 трябва да преминат през три етапа на клинични изпитвания и да отговарят на високи стандарти, за да може Европейската агенция по лекарствата (EMA) да даде положителна научна препоръка и Европейската комисия да ги разреши за обществено ползване, също както всяка друга ваксина. Фармацевтичните компании извършват тези клинични изпитвания, като следват определените от EMA стандарти за проверка на действието на изпитваните лекарства и защита на благосъстоянието на участниците в изпитванията. Освен това всички клинични изпитвания се регистрират в базата данни EudraCT на ЕС, в която информацията за изпитванията е публично достъпна. Процесът е прозрачен, тъй като всеки има достъп до данните.

  Ефективността на процеса на разработване на ваксини се повиши значително (без да се правят компромиси със стандартите за ефикасност и опазване на здравето) чрез провеждане на успоредни клинични изпитвания с участието на повече доброволци от обикновено и чрез предоставяне на повече ресурси на изследователите. Освен това на разработчиците на ваксини бе дадена възможност периодично да предоставят на EMA своите резултати от изпитванията по време на етапа на научноизследователска и развойна дейност. Обикновено данните от клинични изпитвания се представят за преглед едва след приключването на етапа на научноизследователската и развойната дейност. Така в момента ЕМА се нуждае от по-малко време, за да даде становището си относно ваксината, след като разработчикът подаде заявление за разрешение за търговия, тъй като по-голямата част от оценката вече е извършена. Качеството не се жертва от съображения за целесъобразност.

  Ваксините срещу COVID-19, както всяка друга ваксина, „обучават“ имунната ви система как да се предпазва от вируса, срещу който се ваксинирате.

  Ваксините функционират, като в организма се вкарва малка, мъртва част от вредния вирус, така че нашите тела да могат да развият имунитет спрямо него, без да се причинява инфекция. Това ни предпазва от потенциални бъдещи инфекции с вируса.

  Клетките в нашето тяло четат генетичния код — нашата ДНК — и създават временни генетични инструкции под формата на РНК, въз основа на които тялото произвежда белтъците, от които те се нуждаят, за да се развиват и възстановяват. След като белтъците бъдат създадени, РНК се разгражда. Ваксините, произвеждани от Pfizer-BioNTech и Moderna, идентифицират конкретния протеин (протеиновия шип), който позволява на коронавируса да заразява здрави клетки в човешкия организъм. Техните ваксини предават на клетките модифицирана РНК — иРНК — която ги инструктира да произвеждат този протеинов шип без останалата част от вируса След това нашите тела развиват имунна реакция на протеиновия шип — нещо, което може да отнеме дълго време, когато организмът за пръв път е изложен на него. Така след ваксинацията нашето тяло научава как да идентифицира този протеин и в бъдеще може много по-бързо да произвежда антителата, от които се нуждае, за да го елиминира в случай на действителна инфекция.

  Няма доказателства, че този процес може да увреди собствените ни клетки.

  Фармацевтичните компании носят отговорност за страничните ефекти от ваксините, закупени в рамките на стратегията на ЕС за ваксините.

  Отговорността за продукта винаги е на компанията, която притежава разрешението за търговия. Компаниите носят отговорност за безопасността на своите продукти и имат конкретни задължения, например за прилагане на цялостен план за наблюдение на риска, за докладване на всички неблагоприятни ефекти от продукта и за предприемане на необходимите последващи действия. Вярно е, че ЕС адаптира някои от правилата за ваксините, за да може да се осигури безопасна и ефективна ваксина в по-кратък срок. Правилата относно стандартите за безопасност обаче са също толкова строги, колкото са били винаги, а Директивата относно отговорността за вреди, причинени от стоки важи и в този случай. С други думи, твърденията, че съгласно договорите, които Комисията е сключила, производителите на ваксини няма да носят отговорност за каквито и да било странични ефекти, са просто неверни.

  Безопасността и ефективността на разрешените ваксини срещу COVID-19 ще се наблюдават внимателно чрез установената система на ЕС за наблюдение на лекарствата. Преди да измине достатъчно време, не може да се потвърди до каква степен една нова ваксина успява да предизвика дългосрочни ефекти. Често, тъй като времето на настъпване на неочаквано медицинско състояние съвпада с поставянето на ваксина, хората смятат, че ваксината е причинила това състояние. Одобрените ваксини срещу COVID-19 ще бъдат подложени на непрекъснато наблюдение, за да се разбере по-добре дали подозирани странични ефекти действително са причинени от съответната ваксина, както и за да се проследи дългосрочната им ефикасност. Производителите на ваксини ще продължат да носят отговорност и от тях ще се очаква да наблюдават дългосрочните ефекти от ваксините си дълго след поставянето им.

  Ако има достатъчно надеждни доказателства, че дадена ваксина срещу COVID-19 отговаря на високите стандарти на ЕС за безопасност и ефективност, ЕС ще препоръча нейното използване, независимо от това кой я е произвел.

  В прокремълската дезинформация се твърди, че ЕС подкопава усилията на другите държави. За да може дадена ваксина да се предлага на вътрешния пазар, тя трябва да отговаря на високи стандарти за безопасност и ефикасност, определени от Европейската агенция по лекарствата. В момента руската ваксина срещу COVID-19 „Спутник V“ е в процес на текущ преглед от Европейската агенция по лекарствата, чиято препоръка ще определи дали Европейската комисия ще разреши ваксината за употреба в ЕС.

  Освен това съществува дълга история на подкрепяни от Кремъл кампании за дезинформация в Европа и по света и това е добре документирано в рамките на проекта EUvsDisinfo. Например бе установено, че прокремълски източници насърчават използването на ваксината „Спутник V“ в Латинска Америка, като в същото време се опитват да дискредитират останалите ваксини.

  В крайна сметка ЕС е готов да използва всяка ваксина, без значение в коя част на света е произведена, но тя трябва да покрие високите стандарти за безопасност и ефикасност, определени от Европейската агенция по лекарствата.

   COVID-19 — разграничаване на фактите от измислиците

   Съмнявате се в достоверността на някои от историите, които сте прочели? Ето какви са фактите:

   Повечето учени и политици са съгласни, че с ограничителните мерки се спасяват човешки животи, но също така и че те не са устойчив дългосрочен вариант за справяне с пандемията.

   ЕС и всички негови държави членки винаги ще поставят на първо място здравето и поминъка на хората. По време на пандемията повечето държави в Европа бяха принудени да прилагат временни ограничителни мерки, за да се справят с големия брой нови случаи. В интерес на всички е прилагането на подобни ограничителни мерки да е възможно най-кратко, но това може да стане само ако те постигнат желания ефект — значително намаляване на броя на новите инфекции. Спирането на разпространението на коронавируса зависи и от това доколко хората спазват насоките за борба с коронавируса, като например носене на маска на обществени места и социално дистанциране.

   Политиците и учените са наясно, че ограничителните мерки струват скъпо и не са устойчив дългосрочен вариант, защото засягат непропорционално бедните, семействата с малки деца и работниците, които не могат да работят от вкъщи. Те представляват голяма тежест за икономиката и се отразяват неблагоприятно на психичното здраве и благоденствие на хората. В някои случаи са необходими временни ограничителни мерки, за да се даде достатъчно време на здравната система да овладее ситуацията и да се избегне най-лошият сценарий.

   Тъй като коронавирусът се разпространява чрез контакт с капчици течност и се предава на по-далечни разстояния чрез аерозоли, ограничаването на контактите между хората е най-надеждният начин за прекъсване на веригите на заразяване, особено при наличие на лоша вентилация. Ако се даде възможност на коронавируса да продължи да се разпространява неконтролируемо, в крайна сметка здравната система ще бъде претоварена и това може да доведе до по-висока смъртност.

    Бъдете предпазливи по отношение на хората, които твърдят, че са намерили „чудотворно лечение“.

    Ако следвате медицински съвети от непознати или ненадеждни източници, може да изложите на опасност здравето си. Не забравяйте, че ваксините, разрешени за употреба от Европейската комисия, ще бъдат посочени на специалната уебстраница за безопасни ваксини срещу COVID-19. Те са одобрени след внимателна оценка от Европейската агенция по лекарствата, която в момента разглежда и ваксини, произведени от други фармацевтични компании. Трябва да сте скептични спрямо всеки, който твърди, че разполага с лечение срещу COVID-19, което не е одобрено от Европейската агенция по лекарствата или не е препоръчано от вашите национални здравни органи. Ако обичайно не бихте се доверили на дадено лечение, не му се доверявайте и сега!

    Помислете добре, преди да споделите някоя информация за лечение, която сте видели в социалните медии, и съпоставяйте актуална информация от надеждни източници. Пример за това са дискусиите за хидроксихлорохина (лекарство, което се използва за предотвратяване и лечение на малария), на който се обърна голямо внимание въпреки данните от контролирани изследвания, които засега показват, че е неефективен срещу коронавируса. Не вземайте самостоятелно това лекарство или което и да е друго „чудодейно лекарство“. На уебсайта на Европейската агенция по лекарствата можете да следите актуална информация за всички потенциални лечения и лекарства срещу COVID-19.

    Коронавирусът се разпространява само от човек на човек чрез капчици, които се отделят при кихане, кашляне или издишване, а не по мобилните мрежи.

    Често срещан онлайн мит е, че изграждането на 5G мрежи е причина за пандемията от коронавирус. Това не е вярно. Вероятно в конспиративните теории неправилно се прави връзка между 5G и пандемията от коронавирус, защото и двете явления са сравнително нови и невидими за човешкото око. 5G е просто следващото поколение мобилни мрежи и подобно на използваните в момента 4G мрежи не може да си взаимодейства с вируси. 5G използва радиовълни, за да свързва устройства помежду им и не е носител на вируса, който оцелява само в капчици течност. Друг, още по-очевиден аргумент срещу този мит е фактът, че коронавирусът се разпространи по целия свят, а 5G мрежите все още не са въведени навсякъде. В редица държави, в които няма 5G мрежи, има големи огнища на коронавирус. Просто няма връзка между коронавируса и 5G мрежите.

    Защитата на хората е основен приоритет за ЕС, поради което при определянето на граничните стойности на излагане в Съюза се следва подход на максимална предпазливост. В действителност в ЕС граничните стойности на излагане на гражданите на излъчването от мобилни мрежи, включително 5G, са 50 пъти по-ниски от стойностите, които според наличните научни данни могат да окажат въздействие върху човешкото здраве. Всички 5G инсталации трябва да отговарят на тези изключително високи стандарти, преди да получат разрешение за експлоатация. Ако нямаше начин да се използват 5G мрежи, без да се изложи на риск здравето и благосъстоянието на хората в Европа, ЕС нямаше да препоръча използването им, а държавите членки щяха да го забранят.

    ЕС има координиран план за възстановяване на Европа чрез подпомагане на хората и предприятията и продължаване на работата по въпросите, свързани със здравето.

    ЕС съсредоточава усилията си върху възобновяването на икономическата дейност и изграждането на по-справедлива, по-екологична и по-цифровизирана Европа. Планът за възстановяване с общ бюджет от 1,8 трилиона евро ще помогне на Европа да се възстанови от кризата и ще подкрепи множество европейски сектори след вдигането на ограничителните мерки. Това включва програми като NextGenerationEU, които ще гарантират, че възстановяването е устойчиво, приобщаващо и справедливо за всички — включително за хората в селските райони и за хората, които са засегнати силно от кризата. Инструментът NextGenerationEU, който бе създаден с участието на всички държави членки, ще доведе до увеличаване на икономическата дейност в целия Съюз. Получаването на средства ще зависи от извършването на икономически реформи, без да се налагат мерки за бюджетни ограничения.

    ЕС също така се стреми да гарантира, че гражданите могат да продължат да пътуват в Европа, без да се излагат на риск от заразяване с вируса. Re-open EU — уеб платформата, която първоначално бе създадена, за да помага на европейците да пътуват по време на пандемията, се превърна в единно място за информация относно здравните мерки, ограниченията и възможностите за пътуване в цяла Европа. ЕС и държавите членки дават приоритет на безопасността и благосъстоянието на хората.

    В основата на глобалните усилия за спиране на пандемията няма конспирация — учените се опитват да разработят ваксини за всички.

    Ако дадена теория услужливо ви сочи изкупителна жертва, която можете да вините за всички наши проблеми, помислете добре, преди да ѝ повярвате. По принцип конспиративните теории са привлекателни, тъй като ви предлагат твърде опростени и еднозначни отговори на сложни въпроси. Те са в предвидим формат и са съсредоточени върху ясен и лесно разпознаваем „враг“. Теориите следват стандартни, предвидими формулировки, които се повтарят в различни сценарии, като се променят само действащите лица. Не допускайте тези прекалено прости и грешни решения на тази сложна здравна криза да ви заблуждават.

    Според една такава теория, в подкрепа на която няма достоверни доказателства, Бил Гейтс е създал коронавируса като част от някаква зловеща схема. Това очевидно не е вярно. Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ има дълга история в борбата с изкореняване на опасните болести по света, като например полиомиелита. За да помогне за справяне с коронавируса, фондацията е дарила 125 млн. щатски долара в помощ на независимите колективни международни усилия за разработване и използване на диагностични методи, лечения и ваксини за коронавируса. Фондацията също така участва активно в маратона за набиране на средства „Глобални действия срещу коронавируса“, започнат от Европейската комисия на 4 май, в чиито рамки бяха регистрирани ангажименти за дарения от донори в размер на 15,9 млрд. евро. Тези средства ще помогнат за финансиране на разработването и повсеместното въвеждане на диагностични тестове, лечения и ваксини за коронавируса. Разбира се, всяка ваксина срещу коронавируса ще трябва да премине през строги клинични изпитвания, преди да бъде одобрена.

     ЕС разполага с едни от най-строгите правила за защита на данните и неприкосновеността на личния живот в света. Пандемията от коронавирус не променя това.

     Цифровите технологии могат да допринесат за защитата и спасяването на човешки живот. Така например доброволното използване на мобилни приложения за проследяване на контактите и изпращане на предупреждения може да играе ключова роля във всички фази на кризата, най-вече при нарастване на броя на новите случаи, и да допълва други мерки като засиленото тестване. Тези приложения могат да помогнат за спиране на разпространението на вируса, като помагат за прекъсване на веригата на заразата и за предупреждаване на ползвателите, които са били в близост със заразено лице. Всички приложения за проследяване на контактите в контекста на коронавируса трябва да бъдат доброволни, прозрачни и сигурни, да функционират зад граница и да зачитат напълно неприкосновеността на личния живот на хората.

     За да се улесни правилното функциониране на тези приложения, Комисията хоства портал за оперативна съвместимост — цифрова инфраструктура, необходима, за да могат сървърите на националните приложения да обменят информация помежду си. Това решение, обхващащо по-голямата част от приложенията за проследяване на контакти, пуснати в действие в ЕС, ще помага както на туристите, така и на пътуващите по работа да се придвижват безопасно през Европа, докато пандемията продължава.

      Маските за лице ви помагат да останете здрави и са напълно безопасни, ако ги използвате и изхвърляте правилно.

      Всички искаме да се предпазим от коронавируса и маските за лице могат да ни помогнат да останем здрави по време на пандемията, ако ги използваме правилно. Те могат значително да ограничат разпространението на коронавируса, особено в затворени пространства. Ако сте заразени, може да нямате симптоми и в такъв случай маската за лице може да предпази останалите.

      Носенето на маска трябва да се допълва от други предпазни мерки, като миене на ръце и социално дистанциране, и само по себе си не може да гарантира пълна защита. Маските трябва да се носят и свалят правилно. Правилното използване на маска за лице само по себе си не причинява състояния като хипоксия (недостиг на кислород) или хиперкапния (натравяне с въглероден диоксид). ЕС се грижи маските, разпространявани чрез механизмите за подкрепа на Съюза, да са с достатъчно добро качество, като извършва тестове преди доставките.

      Всеки може да се зарази с коронавируса и да развие усложнения, дори ако попада в нискорискова група.

      Всяко поколение европейци се е изправяло пред голямо предизвикателство или заплаха – предизвикателството пред нашето поколение е коронавирусът. Това, което прави коронавируса толкова опасен, е неговата силна заразност. Всеки може да се зарази и да развие сериозни усложнения, дори ако е млад и в добро здраве.

      ЕС реагира, като постави защитата на живота и поминъка на хората на първо място — той работи в тясно сътрудничество с държавите членки с цел координация и обмен на информация и използва всеки инструмент на свое разположение, за да забави разпространението и да намери решения. В момента не знаем как пандемията ще се развие в бъдеще, но трябва да сме подготвени за всяка възможност.

      И младите, и възрастните хора рискуват да се заразят, когато пренебрегват официалните съвети. Освен това все още не познаваме дългосрочните последици от вируса. Учените все още изследват този въпрос и просто не знаем достатъчно за вируса, за да преценим доколко може да ни навреди. Но това, което знаем е, че всеки може да пострада от него.

      Всеки има роля в борбата с вируса. Тя включва да си миете старателно ръцете, да избягвате да докосвате лицето си и и да спазвате социална дистанция на обществени места, както и да се изолирате, ако имате симптоми.

      Ограничителните мерки в Европа са временни и не са сигнал за края на демокрацията или европейските ценности.

      Спазването на мерките за социално дистанциране и следването на насоките по отношение на COVID-19 спасяват човешки живот и спират разпространението на коронавируса. Тези мерки се основават на най-новите научни данни, с които разполагат отговорните лица във всяка държава от ЕС. Националните правителства и Комисията са наясно с психичните и икономическите последици от ограничителните мерки за населението и са решени да овладеят разпространението на вируса и да отворят отново ЕС възможно най-бързо.

      Основните европейски ценности, като свободата на движение и свободата на словото, са неразделна част от модела и начина на живот в ЕС и са по-важни от всякога в това време на криза. Ограничителните мерки не означават край или компромис с тези ценности — те са необходими за справяне с бързото нарастване на новите случаи на COVID-19 по време на пандемията. Всеки път, когато броят на новите случаи спадне до приемливо равнище, временните ограничения се вдигат и европейците могат отново да се придвижват нормално. Държавите от ЕС прилагат ограничителните мерки само при изключително тежки ситуации. ЕС е решен да гарантира спазването на тези ценности в целия Съюз през този труден период и след него.

      Необходимо е по-нататъшно разследване, за да се потвърди произходът на пандемията от COVID-19.

      По-важно от всякога е държавите по света да работят заедно в дух на солидарност за борба с коронавируса. Дезинформацията и неоснователните обвинения за произхода на коронавируса могат лесно да нанесат вреди на жизненоважни международни мрежи за подкрепа и да изложат на риск човешки живот. ЕС подкрепя усилията на световно равнище за установяване на произхода на пандемията, например глобалното проучване за произхода на коронавируса на Световната здравна организация (СЗО).

      Болестта COVID-19 се причинява от щам на коронавирус (вид вирус), наречен Sars-CoV-2. На 31 декември 2019 г. Световната здравна организация бе уведомена за появата на това заболяване в Ухан, Китай. Коронавирусите причиняват респираторни заболявания и могат да се предават от животни на хора. Не знаем с абсолютна сигурност откъде произлиза вирусът. В глобалното проучване за произхода на коронавируса на СЗО се посочва, че е възможно и дори вероятно COVID-19 да се е появил в резултат от пряко зоонозно прескачане. От друга страна — въз основа на наличните данни — се смята за твърде малко вероятно да се е случил лабораторен инцидент в Института по вирусология в Ухан. Въпреки това е необходимо по-нататъшно разследване, за да се потвърди произходът на пандемията от COVID-19, без да се изключват никакви вероятности.

      Трябва да бъдат зададени важни и необходими въпроси относно докладването и справянето с пандемията, но отправянето на неоснователни обвинения към другите за това заболяване няма да подобри настоящото положение — Европа и светът могат да се справят с пандемията от коронавирус само с общи усилия. Здравето в световен мащаб е отговорност на всеки. Всеки пропуск или забавяне при споделянето на информация в сферата на общественото здраве може да има неблагоприятни последици за целия свят.

      Въпреки че ЕС си сътрудничи по конструктивен начин със своите съседи, винаги ще разкриваме вредната дезинформация и нейните източници.

      Дезинформацията вреди на способността ни да вземаме правилни решения, като ни засипва с противоречива информация и ни обърква и разколебава. Последствията могат да бъдат сериозни — заплахи за безопасността на хората, нарушаване на доверието в правителствата и медиите, подкопаване на нашата глобална роля. Ние сме особено податливи на дезинформация в моменти на стрес, а някои хора използват пандемията от коронавирус, за да нанесат удар, когато сме най-уязвими.

      Анализаторите по проекта EUvsDisinfo откриват, че по света активно се разпространяват невярна информация и твърдения, за да се насади объркване и недоверие относно мерките на Европа във връзка с коронавируса. Външни субекти, включително в трети държави като Русия и Китай, се впуснаха в целенасочени операции за оказване на влияние и кампании за дезинформация относно коронавируса в ЕС, в съседните му страни и в световен мащаб, с цел да подкопаят демократичния дебат и да изострят социалната поляризация, както и за да подобрят собствения си имидж в контекста на пандемията. Най-добрият отговор е да изобличаваме тези опити, да посочваме отговорните за тях и да казваме каква е истината рано и често. Европейската комисия, Европейският парламент и Европейската служба за външна дейност работят за откриване на разпространението на дезинформация за вируса и за повишаване на осведомеността за това.

      Вирусите не се интересуват от къде сте, нито от вашия паспорт или етническа принадлежност.

      В различните части на света хората се опитват да обвинят различни групи за коронавируса, като наричат вируса европейски, китайски, британски или американски. В действителност това е вирус, който се разпространява от един заразен човек към друг по въздушно-капков път при кихане, кашляне или издишане и не се пренася от конкретна популация или група. Ако прочетете, че мигранти или конкретни етнически групи разпространяват вируса целенасочено, бъдете сигурни, че подобни твърдения не са научно обосновани. Всъщност кризата с коронавируса е световна криза, която изисква глобална солидарност.

      ЕС подкрепя инвестициите на държавите от Съюза в общественото здравеопазване.

      ЕС подкрепя солидните инвестиции в общественото здравеопазване и фискалните правила на Съюза никога не са изисквали съкращения в тази област. В Европа хората и тяхното здраве са на първо място и през последното десетилетие в повечето държави от ЕС публичните разходи за здравеопазване са се увеличили. Това е политика, с която Европейският съюз трайно се отличава в световен мащаб. Наскоро ЕС започна изпълнението на план за подкрепа на страните по време на кризата, адаптирайки правилата, за да могат държавите да изразходват повече средства за услуги за спешна помощ и да се съсредоточат върху това, което има най-голямо значение — защитата на хората.

      Това също не е новост — след избухването на финансовата криза през 2008 г. ЕС въведе множество финансови инициативи за подкрепа на всички държави членки — особено на най-силно засегнатите, като Гърция, Испания и Италия. Здравните системи на държави като Гърция не бяха засегнати от тези реформи — напротив, програмата на ЕС за подкрепа на стабилността помогна за укрепване на всеобщото здравно осигуряване и развитие на всеобхватна система на здравеопазване. Наред с подкрепата за малките предприятия, научните изследвания, иновациите и свързаните с климата проекти, Планът за инвестиции помогна за финансирането на много проекти в сектора на здравеопазването, например за разработване на нови видове лечение на ракови заболявания и за разширяване и модернизиране на болници. Комисията представи също така програмата EU4Health с цел укрепване на действията на ЕС срещу пандемиите. Очаква се програмата да е с бюджет от 5,1 млрд. евро, които ще се използват за финансиране за държавите, здравните организации и НПО от ЕС.

      ЕС се грижи за нещата, за които отговаря, за да могат правителствата да се съсредоточат върху своите приоритети.

      Само държавите членки и регионите в някои държави членки могат да приемат закони и да вземат решения за справяне с коронавируса. Комисията няма право да се намесва в приемането на национално законодателство и решения в сфери като здравеопазването. От друга страна, ЕС може да изготвя европейски политики и да координира общоевропейски инициативи за справяне с кризата заедно с държавите членки. Така например решенията за въвеждане на локдаун и за затваряне на границите на дадена държава се вземат на национално равнище, докато мобилизирането на над 100 милиона евро за откриване на ваксина, нови видове лечение и диагностични тестове бе извършено на европейско равнище в рамките програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Тези средства са в допълнение към вече поетия от Комисията ангажимент по инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“, представена от председателя Фон дер Лайен на 4 май.

      Не се оставяйте да ви заблуждават ботове

      Съобщаване за дезинформация и невярна информация на платформите

      Разпространяваната онлайн невярна и подвеждаща информация за ваксините срещу COVID-19 застрашава способността ни да се възстановим от пандемията. Дезинформацията и невярната информация за ваксините подкопават доверието на хората в медицинската наука и здравните специалисти. Поради това е от решаващо значение всеки да даде своя принос и да е наясно с точните факти.

      Можете да помогнете за ограничаване на разпространението на невярна информация, като съобщавате за онлайн съдържание, което според вас е невярно или подвеждащо. За да ви помогне, СЗО създаде уебстраница, на която е обяснено как да сигнализирате за невярно или подвеждащо съдържание на социалните медии.

      Съобщете за дезинформация и невярна информация

      Откриване на конспиративни теории

      Пандемията от коронавирус е придружена от редица опасни конспиративни теории, които се разпространяват предимно онлайн. Тези теории представят зловредни и неправдоподобни обяснения за произхода на вируса и виновните за неговото разпространение. Като част от всеобхватния подход за справяне с отрицателното въздействие на конспиративните теории, Европейската комисия и ЮНЕСКО публикуват набор от достъпни образователни инфографики, за да помогнат на гражданите да откриват и противодействат на конспиративни теории.

      Научете повече

      Внимавайте за онлайн измами

      Внимавайте за онлайн измами, свързани с продукти, за които се твърди, че могат да излекуват или предпазят от COVID-19. Недобросъвестни търговци може да рекламират или да се опитват да продават продукти, като защитни маски или дезинфектанти за ръце, които уж могат да предпазват или лекуват от инфекция, но тези продукти може да са фалшиви и да бъдете измамени. Вижте тези съвети как да откривате и избягвате евентуални измами.

      На 2 март 2021 г. Европейската комисия публикува годишния си доклад относно Safety Gate — системата на ЕС за бърз обмен на информация за опасни потребителски стоки, която помага за изтеглянето от пазара на опасни нехранителни продукти.

      Safety Gate — доклади и други документи

      Онлайн ресурси и инструменти

      Открийте набор от онлайн ресурси и инструменти, които учащите, учителите и преподавателите могат да използват по време на пандемията от COVID-19.

      Прочетете нашата публикация в Medium за 5-те неща, които е полезно да се знаят във връзка с коронавируса