Skip to main content
Лого на Европейската комисия

За контакти

Въпроси за Европейския съюз

00 800 67 89 10 11 (от ЕС)
+32 2 299 96 96 (извън ЕС)
Информационна служба Europe Direct

Свържете се с Европейската комисия

За контакти с генерална дирекция

+ 32 2 299 11 11 от 8:00 до 19:00 ч. централноевропейско време (телефонна централа на Комисията)

Списък на генералните дирекции

Местни служби в ЕС

Местни служби извън ЕС

Персонал на Комисията

Намерете служител

Услуги за медиите

Лица за контакти с медиите и акредитация

Администратор на данни

Ако желаете да проверите, промените или изтриете вашите лични данни, съхранявани от уебсайта Europa и неговите подсайтове, можете да се свържете с отдел „Уеб комуникация на Europa“ в ГД „Комуникации“.

Посещение на институциите на ЕС

Посетете Европейската комисия

Посещение на други институции, органи и агенции на ЕС

Решаване на проблеми и жалби

Как да подадете жалба