Skip to main content

Diskussionsunderlag – Hur vi bemöter globaliseringen

Översikt

Publiceringsdatum
10 maj 2017

Beskrivning

Dagens diskussionsunderlag öppnar för en debatt om hur EU bäst kan bemöta globaliseringen och ta vara på dess möjligheter och reagera på dess utmaningar.

När det gäller utrikesfrågor fokuserar dokumentet på behovet att forma en verkligt hållbar global ordning, grundad på gemensamma regler och en gemensam agenda. EU har alltid stått för en stark och effektiv multilateral global regelbok och bör fortsätta att utveckla den för att kunna hantera nya utmaningar och se till att reglerna följs. Genom att exempelvis motarbeta skadliga och orättisa beteenden som skatteflykt, statliga subventioner och social dumpning kan EU driva fram nya regler som kan skapa lika villkor. Effektiva handelspolitiska skyddsinstrument och en multilateral investeringsdomstol kunde också hjälpa EU att agera kraftfullt mot länder och företag som använder otillbörliga metoder.

När det gäller inrikesfrågor föreslås en kraftfull socialpolitik som kan bidra till att skydda och sätta medborgarna i centrum och som kan ge dem nödvändig och livslång utbildning och fortbildning. En progressiv skattepolitik, investeringar i innovation och en stark välfärdspolitik skulle kunna bidra till en rättvisare fördelning av välståndet. Under tiden kan de negativa effekterna mildras med hjälp av EU:s strukturfonder som bistår särskilt utsatta regioner och EU:s fond för justering för globaliseringseffekter som hjälper uppsagda personer att hitta nytt jobb.

Filer

10 MAJ 2017
Diskussionsunderlag – Hur vi bemöter globaliseringen
svenska
(4.68 MB - PDF)
Ladda ner
10 MAJ 2017
European Globalisation Adjustment Fund: ten years of European solidarity
English
(187.66 KB - PDF)
Ladda ner