Skip to main content

Utbildning

Vad gör kommissionen?

EU:s utbildningsstrategi främjar samarbetet mellan EU-länderna och andra aktörer och sätter upp mål för deras arbete med att förverkliga sin gemensamma vision.

Läs mer om strategin för det europeiska området för utbildning

Vad går det ut på?

Den strategiska ramen för det europeiska utbildningsområdet ska strukturera samarbetet mellan EU-länderna och andra viktiga aktörer så att de kan förverkliga sin gemensamma vision. 

Syftet är att

 • stärka möjligheterna till utbildningspolitiskt samarbete och uppmuntra berörda parter att engagera sig i det europeiska utbildningsområdet
 • öka samverkan med andra relevanta initiativ, bland annat det europeiska forskningsområdet och Bolognaprocessen
 • sätta upp mål och indikatorer för att vägleda och följa arbetet med att förverkliga det europeiska utbildningsområdet
 • inkludera utbildningsfrågor i den europeiska planeringsterminen.

Mål

Följande sju mål ska nås för att fullt ut förverkliga det europeiska utbildningsområdet.

Senast 2025

 • Minst 60 procent av de nyutexaminerade från yrkesutbildningar ska ha deltagit i arbetsplatsförlagt lärande under sin utbildning.
 • Minst 47 procent av 25–64-åringarna ska ha deltagit i lärande det senaste året.

Senast 2030

 • Andelen 15‐åringar med svaga färdigheter i läsning, matematik och naturkunskap ska vara lägre än 15 procent.
 • Andelen åttondeklassare med svaga färdigheter i datorkunskap och informationskompetens ska vara lägre än 15 procent.
 • Minst 96 procent av alla barn mellan tre år och åldern för obligatorisk skolstart ska gå på dagis eller i förskola.
 • Andelen elever som hoppar av skolan ska vara lägre än 9 procent.
 • Minst 45 procent av 25–34-åringarna ska ha en högskoleutbildning.

Se vad andra EU-institutioner gör i utbildningsfrågor