Skip to main content

Diskusní dokument o využití globalizace

Podrobnosti

Datum zveřejnění
10 květen 2017

Popis

Diskusní dokument otevírá zásadní debatu o tom, jak může EU nejlépe potenciálu globalizace využít a reagovat na související příležitosti a výzvy:

Co se týče vnějších vztahů, dokument se zaměřuje na nutnost utvářet skutečně udržitelné celosvětové uspořádání založené na společných pravidlech a společném programu. EU vždy prosazovala pevný a účinný „mnohostranný“ globální soubor pravidel a měla by jej nadále rozvíjet způsobem, který řeší nové výzvy a zajistí účinné vymáhání těchto pravidel. Mohla by například prosazovat nová pravidla pro navozování rovných podmínek, tak aby bylo řešeno škodlivé a nepoctivé obchodní jednání, jako jsou daňové úniky, veřejné dotace nebo sociální dumping. Účinné nástroje na ochranu obchodu a vytvoření mnohostranného tribunálu pro investice by také mohly EU pomoci činit rozhodné kroky proti zemím nebo společnostem, které se uchylují k nekalým praktikám.

Pokud jde přímo o Unii, dokument navrhuje nástroje, které by ochránily a posílily postavení občanů, a sice prostřednictvím silné sociální politiky a poskytováním potřebného celoživotního vzdělávání a odborné přípravy. Progresivní daňová politika, investice do inovací a silná politika sociálního zabezpečení – to vše by mohlo pomoci přerozdělit bohatství spravedlivějším způsobem. Do té doby může ke zmírnění negativních dopadů přispět využívání strukturálních fondů EU, ze kterých lze pomáhat zranitelným regionům, a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, ze kterého lze podporovat propuštěné pracovníky při hledání nového zaměstnání.

Soubory

10 KVĚTEN 2017
Diskusní dokument o využití potenciálu globalizace
čeština
(4.15 MB - PDF)
Stáhnout
10 KVĚTEN 2017
European Globalisation Adjustment Fund: ten years of European solidarity
English
(187.66 KB - PDF)
Stáhnout