Skip to main content

Näringsliv

Vad gör kommissionen?

Mål

  • Skapa ett företagsvänligt klimat
  • Främja företagaranda
  • Förbättra tillträdet till nya marknader
  • Förbättra tillgången till kapital
  • Ge gratis och öppen tillgång till informationstjänster och data

Se vad andra EU-institutioner gör för näringslivet