Skip to main content

Inrikes frågor

Vad gör kommissionen?

Ett av EU:s grundläggande mål är att skapa ett område med fri rörlighet där allas rättigheter och säkerhet skyddas, oavsett om man är EU-medborgare eller inte. Målet är att skapa en stabil och trygg miljö där alla lagligt kan bedriva kulturell, social eller ekonomisk verksamhet som främjar EU:s tillväxt. 

Se vad andra EU-institutioner gör i inrikes frågor