Skip to main content

Sysselsättning och socialpolitik

Medlemsländerna ansvarar i första hand för sin sysselsättnings- och socialpolitik, medan EU stöder och kompletterar deras arbete. Kommissionen samordnar och följer noga ländernas strategier och genomförande av EU-lagstiftningen. Man främjar också utbyte av goda lösningar om bland annat arbetsrätt, samordning av socialförsäkringssystemen, utbildning, kompetens och företagande.

Vad gör kommissionen?

Ungdomsgarantin

Ungdomsgarantin ska hjälpa EU att bekämpa ungdomsarbetslösheten genom att se till att alla unga under 25 får ett konkret erbjudande om jobb, lärlings- eller praktikplats eller fortsatt utbildning senast fyra månader efter att de avslutat en formell utbildning eller blivit arbetslösa.

Ungdomsgarantin i EU-länderna

Syfte

 • Skapa goda jobb i EU.
 • Underlätta för arbetstagarna att hitta jobb i hemlandet eller i ett annat EU-land.
 • Främja kompetens och entreprenörskap.
 • Samordna och modernisera systemen för social trygghet.
 • Skapa bättre arbetsvillkor genom gemensamma minimistandarder.
 • Arbeta för social delaktighet och mot fattigdom.
 • Värna rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Mål

EU vill uppnå följande mål till 2020:

 • 75 procent av alla i arbetsför ålder (20–64 år) ska arbeta.
 • Färre än 10 procent ska hoppa av skolan i förtid.
 • 40 procent av alla yngre ska ha högskoleutbildning eller motsvarande yrkesutbildning.
 • Antalet människor som är eller riskerar att bli fattiga ska ha minskat med minst 20 miljoner.

Se vad andra EU-institutioner gör inom sysselsättning och socialpolitik