Skip to main content

Diskusijoms skirtas dokumentas dėl globalizacijos suvaldymo

Išsamūs duomenys

Paskelbimo data
10 May 2017

Aprašymas

Diskusijoms skirtu dokumentu šiandien pradedami labai reikalingi debatai, kaip ES gali geriau suvaldyti globalizaciją ir reaguoti į jos atveriamas galimybes bei keliamas problemas:

Svarstant ES vietą pasaulyje dokumente visų pirma aptariamas poreikis formuoti iš tiesų tvarią pasaulinę tvarką, pagrįstą bendromis taisyklėmis ir bendra darbotvarke. ES visada rėmė griežtų ir veiksmingų daugiašalių pasaulinių taisyklių rinkinio idėją ir turėtų toliau jį pildyti taip, kad būtų sprendžiamos naujos problemos ir užtikrinamas veiksmingas taisyklių įgyvendinimas. Pavyzdžiui, ES galėtų spausti priimti naujas taisykles, kurios suvienodintų sąlygas – užkirstų kelią žalingai ir nesąžiningai praktikai, tokiai kaip mokesčių vengimas, valdžios subsidijos ar socialinis dempingas. Veiksmingos prekybos apsaugos priemonės ir daugiašalis investicijų teismas taip pat galėtų padėti ES ryžtingai veikti prieš nesąžiningai besielgiančias šalis ar įmones.

ES vidaus politikai dokumente siūloma patikimų socialinio pobūdžio priemonių, kurios saugotų piliečius ir suteiktų jiems galių, ir būtinų švietimo bei mokymosi visą gyvenimą galimybių. Progresyvių mokesčių politika, investicijos į inovacijas ir tvirta gerovės politika – visos šios priemonės kartu galėtų padėti teisingiau perskirstyti gerovę. Šiuo metu neigiamą poveikį galima sušvelninti naudojant ES struktūrinius fondus ir Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, kad darbo netekę asmenys galėtų vėl įsidarbinti.

Rinkmenos

10 MAY 2017
Diskusijoms skirtas dokumentas dėl globalizacijos suvaldymo
lietuvių
(4.61 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
10 MAY 2017
European Globalisation Adjustment Fund: ten years of European solidarity
English
(187.66 KB - PDF)
Parsisiųsdinti