Skip to main content

Ungdomsfrågor

Vad gör kommissionen?

Genom en strukturerad dialog vill kommissionen få in synpunkter på många olika politikområden från över 40 000 unga.

Läs mer om den strukturerade dialogen

 

 

Se vad andra EU-institutioner gör i ungdomsfrågor

Erasmus+

EU funding programme for education, training, youth and sport

Youth portal

Explore initiatives to learn, work and volunteer.