Skip to main content

Försvar

Vad gör kommissionen?

Generaldirektoratet för försvarsindustri och rymdfrågor (GD Defis) bidrar till en konkurrenskraftig och innovativ försvarsindustri i EU genom att se till att det utvecklas en gedigen teknisk och industriell bas.

Syfte

  • Genomföra och övervaka Europeiska försvarsfonden.
  • Uppmuntra samarbetsprojekt för att bygga en öppen och konkurrenskraftig marknad för försvarsmateriel.
  • Se till att EU:s upphandlingsregler tillämpas på försvaret.
  • Genomföra handlingsplanen för militär rörlighet.

[current-page:title]