Skip to main content

Discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering

Bijzonderheden

Datum publicatie
10 mei 2017

Beschrijving

Deze nieuwe discussienota geeft de aanzet tot een belangrijk debat over hoe de EU zowel de kansen van mondialisering kan benutten als de nadelen kan beheersen:

Wat de externe dimensie betreft, benadrukt de discussienota dat er een echt duurzame wereldorde tot stand moet worden gebracht, op basis van gedeelde regels en een gezamenlijke agenda. De EU ijvert van oudsher voor krachtige en doeltreffende multilaterale mondiale regelgeving en zij zou deze moeten blijven afstemmen op nieuwe uitdagingen, zodat doeltreffende handhaving gewaarborgd is. Zo zou de EU kunnen aandringen op nieuwe regels om een gelijk speelveld tot stand te brengen door schadelijk gedrag als belastingontduiking, oneerlijke overheidssubsidies of sociale dumping aan te pakken. Ook doeltreffende handelsbeschermingsinstrumenten en een multilateraal investeringsgerecht zouden de EU kunnen helpen om daadkrachtig op te treden tegen landen of bedrijven die er oneerlijke praktijken op nahouden.

Wat de interne dimensie betreft, worden in de discussienota instrumenten beschreven die de burger zouden kunnen beschermen en emanciperen door middel van stevig sociaal beleid en levenslange ondersteuning op het gebied van onderwijs en opleiding. Moderne belastingmaatregelen, investeringen in innovatie en krachtig welzijnsbeleid zouden alle kunnen bijdragen tot een billijker herverdeling van de welvaart. Tot het zover is, kunnen de negatieve gevolgen onder meer worden afgezwakt door kwetsbare regio's te helpen via de EU-structuurfondsen en door ontslagen werknemers aan een nieuwe baan te helpen met steun van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.

Bestanden

10 MEI 2017
Discussienota over het in goede banen leiden van de mondialisering
Nederlands
(2.45 MB - PDF)
Downloaden
10 MEI 2017
European Globalisation Adjustment Fund: ten years of European solidarity
English
(187.66 KB - PDF)
Downloaden