Skip to main content

Oplæg om styring af globaliseringen

Detaljer

Publikationsdato
10 Maj 2017

Beskrivelse

Dagens oplæg åbner op for en nødvendig debat om, hvordan EU bedst kan styre globaliseringen og reagere på dens muligheder og udfordringer:

Udadtil fokuseres der i oplægget på behovet for at udforme en reelt bæredygtig verdensorden, der bygger på fælles regler og en fælles dagsorden. EU har altid stået for et multilateral globalt regelsæt, der er stærkt og effektivt, og vi bør fortsætte med at udvikle dette regelsæt på en måde, der tager højde for de nye udfordringer og sikrer en effektiv håndhævelse. Eksempelvis kunne EU presse på for at få indført nye regler med henblik på at skabe mere lige vilkår ved at bekæmpe skadelig og urimelig adfærd, såsom skatteunddragelse, statsstøtte og social dumping. Effektive handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter og en multilateral investeringsdomstol vil ligeledes kunne hjælpe EU til at reagere med beslutsomhed over for lande eller virksomheder, der udøver illoyal praksis.

Indadtil foreslås det i oplægget, at der indføres redskaber til at beskytte borgerne og give dem større indflydelse gennem solide sociale politikker og yde den nødvendige støtte til uddannelse hele livet igennem. En progressiv skattepolitik, investering i innovation og en stærk velfærdspolitik kan alt sammen bidrage til at omfordele velstanden mere retfærdigt. Samtidig kan anvendelse af EU's strukturfonde til at støtte sårbare regioner og EU's Globaliseringsfond til at hjælpe afskedigede arbejdstagere med at finde andet arbejde bidrage til at afbøde negative virkninger.

Filer

10 MAJ 2017
Oplæg om styring af globaliseringen
dansk
(4.49 MB - PDF)
Download
10 MAJ 2017
European Globalisation Adjustment Fund: ten years of European solidarity
English
(187.66 KB - PDF)
Download