Skip to main content

Bedrägeribekämpning

Vad gör kommissionen?

Mål

  • Skydda EU:s ekonomiska intressen genom att bekämpa bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet.
  • Upptäcka och utreda allvarliga fel som EU:s personal begår och som kan leda till disciplinära åtgärder eller åtal.
  • Stödja EU-institutionerna och medlemsländerna med att utveckla och genomföra lagstiftning och strategier mot bedrägerier.

Viktiga initiativ

Anmäl bedrägeri

Läs mer bedrägerier och hur du anmäler ett misstänkt bedrägeri.

Europeiska åklagarmyndigheten

EU:s åklagarmyndighet är ett oberoende EU-organ som är behörigt att utreda, lagföra och väcka talan vid brott mot EU:s budget.